Abhazya'nın bağımsızlığının kabul edilmesi

 

Biz, Avrupa Abhaz-Abazin Diyasporası Genel Kurul üyeleri olarak Abhazya'nın bağımsızlığını tanımanız arzusu ile size başvuruyoruz.

 

Avrupa Abhaz-Abazin Diyasporası, sayı olarak 20.000'in üzerinde, uluslararası camianın Kosova'nın bağımsızlığı ile ilgili argümanlarının aynen, Kosova'dan daha çok tarihi, hukuki ve ahlaki hakları olan Abhazya içinde geçerli olduğu inancı içindedir.

 

Abhazya, demokratik seçilmiş Devlet Başkanı, Parlamentosu, Anayasası, resmi makam ve sivil kurumları ve 1500 senelik devlet deneyimi ile uluslararası tanınmış bağımsız bir devletin tüm kriterlerini yerine getirmektedir.

 

Abhazya, oluşturulan Kosova örneğine bakılmaksızın, eşşiz olsun veya olmasın, tam bağımsız ve dolayısı ile uluslararası camianın tam bir üyesi olma hakkına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilenler doğrultusunda bize, uluslararası hukuka bağlılığınızı göstermenizi ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanımanızı talep ediyoruz.

 

Avrupa Abhaz-Abazin Diyasporası adına,

 

Dünya Abhaz-Abazin Halkı Birliği Yönetim Kurulu Üyesi,

 

Zeki Kap

 

Abhazya Cumhuriyeti İngiltere Fahri Temsilcisi,

 

Profesör George Hewitt