Rauf Orbay Ashkharua.jpg (5081 Byte)

 

Hüseyin Rauf Orbay (Aşhkharua-Çince) 1881-1965

 

Kafkasya-Abhazya kökenlı olup Trablusgarp Valiliği ve Ayan Meclisi Üyeliği yapmış olan Aşkharua Mehmet Muzaffer Paşa'nın oğludur. 1881 yılında İstanbul'da doğdu. Deniz Harp Okulu'nu ve Mühendishane'yi 1899'da bitirdi. Hem babası hem de dedesi Osmanlı Donanması'nda koramiral rütbesine kadar terfi edip, donanma komutanlığı yapmışlardır. Babası ve dedesi gibi deniz subayı olan Hüseyın Rauf, özellikle Balkan Harbinde Hamidiye Kruvazörünün süvarisi olarak yüzbaşı rütbesinde iken haklı bir üne kavuşmuştur.

 

Amerika, İngiltere, Almanya vs. ülkelerde çeşitli dış görevlerde bulundu. Trablusgarp ve Balkan Savaşları'na katıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda İran ve Irak'ta Osmanlı Teşkilat-ı Mahsusası'nın bir görevlisi olarak askeriyede bulundu.

 

Denizcilik Bakanlığı'nda müsteşar olarak çalışırken Birinci Dünya Harbi'nin bitiminden ve Enver Paşa ile arkadaşlarının ülkeyi terk etmesinden sonra kurulan İzzet Paşa kabinesinde  Deniz İsleri Bakanı olarak görevliyken, galip devletlerle yapılacak mütareke görüşmelerinde Türk delegasyonu başkanlığı yapmış ve Mondros Mütarekesini imzalama bahtsızlığına uğramıştır.

 

Daha sonra yarbay rütbesi verilerek Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'na atandı.

 

TBMM'nin altıncı döneminde Kastamonu'dan milletvekili seçildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük bir güven kazandı ve 1942'de Londra Büyükelçiliği'ne getirildi. Bu görevden de 1944 yılında kendi isteğiyle ayrıldı ve bir daha devlet görevi kabul etmedi. Kendi halinde yaşadı ve 1964 yılında İstanbul'da hayatına son verdi.