Ismail Ziya Bersis.jpg (70114 Byte)

İsmail Ziya Bersis 1883-1953

 

Abhaz kökenlı asker, politikacı ve gazeteci. 1884 yılında Sapanca'da doğdu. Osmanlı-Rus Savaşı sonunda (1878) Sohum’dan Anadolu'ya göç eden Habib Bey'in ogludur. Öğrenimini İstanbul'da yaptıktan sonra 1903 yılında Harp Okulu'nu teğmen olarak bitirdi. Selanik Redif Taburu’na atandı. 1906'da üsteğmen oldu. 1907'de Siroz, Görice Nisanci Taburuna, 1909'da yüzbaşı olarak Bağdat Jandarma Mektebi öğretmenliğine atandı. 1910 Ağustos'unda Kerkük Jandarma Komutanlığına atanan Bersis, bu görevindeki başarısıyla Bağdat Valisi Berzeg Nazım Paşa'nın takdirini kazandı.

 

1913 yılında İstanbul'a dönerek Balkan Savaşı'na katıldı ve Harbiye Nazırı olan Berzeg Nazım Paşa'nın yaverliğini yaptı. Mayıs 1914'de İzmit milletvekili seçildi ise de Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine milis komutanı olarak tekrar orduya katıldı. "Teşkilat-ı Mahsusa" üyesi olarak Süleyman Askeri Bey'le birlikte Irak cephesinde görev yaptı. Musul ve Kerkük'de savaştı.

 

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra sivil yaşama dönerek gazeteciliğe atılan İsmail Ziya Bersis, birçok gazetede yazı yazdı. 1950 yılında İstanbul'da Kafkas Kültür Derneği'nin kurucu ve aktif çalışanları arasında yer aldı. Derneğin gayrıresmi organı olarak yayınlanan "Kafkas Dergisi"nin sahipliği ve başyazarlığı görevlerini üstlendi (Ocak-Aralık 1953). Bu dergi 30 yılı aşkın bir baskı döneminden sonra Çerkesler'le ilgili olarak yayınlanabilen ilk dergi olması bakımından önem taşıyordu. Bersis'in ölümü üzerine adı değiştirilerek bir yıl da "Kafkas Mecmuası" adıyla yayınlandı. İsmail Ziya Bersis, son yıllarında İstanbul'da sahibi ve başyazarı bulundugu "İstanbul Postası" gazetesinin yayınını da sürdürüyordu.

 

31 Aralık 1953'de akrabalarını ziyaret için gittiği Ankara’da öldü.