Muhlis Sabahattin Ezgi.jpg (4890 Byte)

Muhlis Sabahaddin Ezgi 1889-1947

 

Ünlü besteci, gazeteci ve  yazar. Bıjnou adlı bir Abhaz ailesinin çocuğudur. 1889 yılında, Osmanlı Padişahı Abdülaziz'in başmabeyncisi olan babası Hurşid Bey'in sürüldüğü Adana'da doğdu. İlk öğrenimini sürgün yerinin değiştirilmesiyle gittikleri Drama'da ve Selanik'de yaptı. Babasını küçük yaşında iken kaybetti. 1904 yılında İstanbul'a gelerek Galatasaray Lisesi'ne kaydedildi. İlk bestesini onbir yaşındayken yapan M. Sabahaddin ilk Batı müziği bilgilerini de bu lisede aldı.

 

Osmanlı Devleti'nde İkinci Meşrutiyetin ilanı (1908) sonucu politikaya atıldığında henüz 19 yaşındaydı ve Fransızca ögrenmiş bulunuyordu. "Osmanlı Demokrat Fırkası-Fırka-ı İbad''ın (1909) kurucuları arasında yer alarak bu siyasal partinin genel sekreterliğini yaptı. "Genç Türk" (1910-12) gazetesinde ve daha birçok gazetede yayınladığı yazılarla kısa bir sürede gazeteci olarak da ün kazandı ve çoğunlukta bulunan "İttihat ve Terakki Partisi" için bir tehlike oluşturmaya başladı. 1913 yılında partisi kapatılarak kendisi de Sinop'a sürüldü. Fakat Avrupa'ya kaçarak mücadelesini sürdürdü. Bir süre sonra özel bir afla, politikaya karışmamak ve yazı yazmamak koşuluyla İstanbul'a geri döndü. Bu tarihten sonra daha çok müzikle uğraşmaya başlayarak çok sayıda operetler, karakteristik bazı konser eserleri, çok sayıda şarkı, fantezi, marş vs. besteledi. Bunların birçoğunun sözlerini de kendisi yazdı. Özellikle sayısı yirmibeşe yakın olan sahne eserlerinin hemen hemen tamamının güftelerini de kendisi yazmıştı. Bunlar arasında "Haraboldu, tütmüyor artık Çerkes ocağı" gibi atayurdu Kafkasya'nın özleminii dile getiren parçalar da vardır.

 

1920-22 yıllarında Beşiktaş'daki Çerkes Kız Mektebi'nde ücretsiz olarak müzik dersleri vermiştir. Mütareke döneminde katıldığı "Radikal Avam Partisi"nin organı olan "Hukuk-u Beşer" (İnsan Hakları, 1919) gazetesinde ve başka gazetelerde de yazıları yayımlanmaktaydı. 10 Şubat 1946'da İstanbul'da öldü.