AҦCУAA  PЫБЖbbI
-------------------- Abhazya'dan haberler --------------------


 
 İnternette sörfün motoru ‘Abhazca’

 

Sohum, Anadili güçlendirme projelerine ağırlık veren Abhazya Yönetimi, ilk kez bir bilgisayar programının tamamını Abhazca’ya kazandırdı.

 

Internet Explorer, Mozilla Firefox ve Netscape gibi önde gelen internet tarayıcı (web browser) programlarıyla rekabet eden Opera’nın Abhazca versiyonu hazırlandı.

 

Başbakanlık bünyesindeki Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin açıkladığına göre, Opera şu anda test aşamasında. Çalışmayı ise Bilgisayar Merkezi Başkanı Akhra Bjanya yürütüyor.

 

Opera küçüklük, hız, standartlara uyumluluk ve normal, el üstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi pek çok platformda çalışma açısından iddialı.

 

31.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Ankuab: Hile suçlaması saçma

 

Sohum, Abhazya Başbakanı Aleksandr Ankuab, 18 Mart’taki ikinci tur seçimlerde parlamentoya giremeyen muhalefet adaylarının sandıkta hile iddialarını reddetti.

 

Muhalefetin Yüksek Mahkeme’ye yaptığı itirazı yersiz bulan Ankuab, kimlik yerine geçen 9 nolu formlarla mükerrer oy kullandırıldığı suçlamasına ‘saçma ve asılsız’ yanıtını verdi.

 

Muhalefetin şemsiye örgütü Milli Birlik Forumu’na göre iktidar her bölgede yönetimin adaylarını desteklemek için 800 ila 1000 arasında sahte oy kullandırdı. Mükerrer oy kullanımı da seçim öncesi iktidar yandaşlarına toplu olarak dağıtılan 9 nolu formlarla yapıldı. Bu şikâyetleri muhalif adaylar Vitali Gabniya, Marina Bartsıts, Almasbey Kçaç ve Emma Khocaa Yüksek Mahkeme’ye taşımıştı. Yüksek Mahkeme ise bir açıklama yaparak davacıların şikâyete konu olan olaylarla ilgili belgeleri henüz teslim etmemiş olması nedeniyle dosyanın görüşülmesine başlanmadığını kaydetti.

 

Abhazya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Pasaport ve Vize Dairesi Müdürü Valeriya Maliya, 1 Ocak-15 Mart 2007 tarihleri arasında 2273 adet 9 Nolu forum dağıtıldığını belirterek, toplu olarak form dağıtımı yapıldığı suçlamasının asılsız olduğunu söyledi.

 

31.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Abhazya ‘soykırımı’ belgeleyecek

 

Sohum, Gürcistan’ın Abhazya’da Gürcülere soykırım yapıldığı iddiasını sürekli olarak Abhazya’nın, temsil edilmediği için yanıt veremediği uluslararası platformlara taşımasına karşı Sohum da harekete geçti.

 

Abhazya Stratejik Araştırmalar Merkezi, 1992-1993 yıllarında Gürcü işgali sırasında Abhaz ve diğer halklara yapılan etnik temizliğe dair belge topluyor.

 

Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Oleg Damenia, “1992-1993 yıllarında Gürcü ordusu tarafından yapılan savaşta yaşanan soykırım ve etnik temizlik olayları hakkında materyalleri toplamaya devam ediyoruz” dedi.

 

Damenia’ya göre çalışma birkaç yönlü yapılıyor, zulme maruz kalmış insanlarla görüşülüyor, video ve fotoğraf kayıtları derleniyor. Ayrıca SSCB döneminde Abhazya’da sürdürülen asimilasyon politikalarını gösteren arşiv belgeleri toparlanıyor. Bu çalışmanın ciddi politik anlamı olduğunu vurgulayan Damenia, "Herkes Abhazya'nın XXI. yüzyılın eşiğinde korkunç bir işgal ve gerçek faşizmin kurbanı olduğunu bilmesi lazım. Abhazların tarihi ve kültürel mirasına büyük zarar verilmiştir" diye konuştu.

 

Damenia, “Yürütmekte olduğumuz çalışma öncelikli olarak gelecek nesiller için önemli. Bu Abhazların tarihi ve bilim adamları ile tarihçiler için ciddi bilimsel malzemeler hazırlanmış olacak” dedi.

 

30.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi'nin açıklaması

 

Değerli Halkımıza ve Kuruluşlarımıza,

 

Başarıyla yürütülen bağımsızlık mücadelesini uluslararası alanda tanınma aşamasına ulaştıran anavatanımız Abhazya'nın değerli Devlet Başkanı Sayın Sergey Bagapş, bu süreçte Abhazya’nın doğal vatandaşları olarak gördüğü diasporasının desteğini yanında hissetmek istemiştir. Desteği bir vatan borcu olarak gören diaspora da bu isteğe Aralık 2006’da Sohum’da yapılan Dünya Abhaz-Abazin Halkları Kongresi’nin olağanüstü toplantısına güçlü bir katılımla destek vermiştir. Sayın Devlet Başkanı Bagapş bu geniş katılımdan duyulan memnuniyeti halkını bizzat kucaklayarak göstermek istemiştir. Bu istek doğrultusunda ve yürütülen dışa açılma politikası çerçevesinde Sayın Devlet Başkanımız önceliği diasporaya vererek ilk ziyaretini 5–7 milyon Adige ve Abhaz’ın yaşadığı Türkiye’ye yapacaklardır. Sayın Devlet Başkanı'nın uzun zamandır düşlenen Türkiye ziyaretleri 21–25 Nisan 2007 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Devlet Başkanı ve heyeti Türkiye’deki vatandaşları tarafından gerektiği şekilde ağırlanacaktır.
 

Bilindiği üzere Abhazya, bağımsızlık yolunu seçtiğini ilan ettiğinde elini ilk önce Türkiye'ye uzatmıştır. Bağımsızlık yönünde Sohum’da atılan ilk adımın hemen ertesi günü, 24 Temmuz 1992'de kurucu Devlet Başkanı Sayın Vladislav Ardzınba bütün kabinesi ile birlikte ve büyük umutlarla Türkiye’ye gelerek resmi ilişkileri ilk olarak Ankara ile başlatmak istemiştir. Bu konudaki tecrübe maalesef bizim için onur kırıcıdır. Abhazya’nın bu adımı Ankara’da karşılık görmemiştir. Dönemin Ankara Hükümeti Abhaz temsilcilerini kabul etmekten imtina edip Gürcü yönetiminin elini sıkmayı tercih etmiştir ve bugüne kadar gelen-hatta günümüzde Gürcistan yanlısı olmaktan çıkarak adeta Gürcücü hale gelen, tek yanlı, haksız, saldırganın ödüllendirildiği, adil olmayan, bize göre Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarlarını da gözetmeyen ve Kafkasya kökenli kendi vatandaşlarının hissiyatını hiçe sayan bir politikanın temeli atılmıştır. Ne yazık ki günümüze kadar bu tek yanlı politikada değişiklik olmamış, bütün çabalarımıza rağmen olumlu yönde herhangi bir adım atılmamıştır. Abhazya’ya ulaşımımızı engelleyerek en temel insan haklarımızdan olan seyahat hakkımızı ihlal eden, Abhazya’daki yurttaşlarımızın sesini boğan ambargonun ağırlığını katmerleştiren ama hiçbir yere ulaşmayan ve ulaşmayacak olan bu politikanın kırılması açısından Sn. Bagapş’ın Türkiye’ye yapacağı ziyaret daha büyük bir anlam ve önem kazanmaktadır.

 

Sayın Bagapş, 1992’deki nezaketsiz tecrübeyi de dikkate alarak ziyaretini tamamen Türkiye’deki diaspora ile kucaklaşmaya hasretmek istemektedir. Bu isteğe rağmen Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi olarak ziyaret sırasında devlet düzeyinde gerekli temasların yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti nezdinde girişimlerde bulunulmuş ancak sonuç alınamamıştır. Bu çaba, Sayın Devlet Başkanı Sergey Bagapş’ın gerçekleştireceği tüm temasların Türkiye–Abhazya ilişkilerini yeni ve istenilen boyuta taşımasını sağlamak, bölge barışı ve istikrarına katkıda bulunmak, adaletsizliğin diasporada oluşturduğu duyguyu silmek içindir. Fakat ne yazık ki samimi olarak gerekli gördüğümüz bu tür görüşmelerin gerçekleşmesi için yürütülen temaslardan olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bu katı ve anlaşılmaz tutumun amacı milletimizi umutsuzluğa sevk etmekse bilinmelidir ki Abhazya Cumhuriyeti yılgınlığa düşmemiş, yolundan dönmemiş, hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve izlediği yoldan dönmeyecektir. Çünkü Abhazya Cumhuriyeti’nin kurucusu olan bu millet yılgınlığa düşecek, tehditlere boyun eğecek bir millet değildir.

 

Bu aşamada bir kere daha altını çizmek gerekir ki ziyaretin odağında Sayın Bagapş’ın diaspora ile tanışması ve kucaklaşması vardır. Tüm olumsuzluklara rağmen, heyetin gelişinin anavatan ile diaspora arasındaki bağların daha da güçlenmesi açısından yeni bir dönemi başlatacağına hiçbir şüphemiz yoktur. Bunun en çarpıcı işareti belirtilen tüm olumsuzluklara ve kayıtsızlığa rağmen Sayın Bagapş’ın Türkiye’ye gelişine yabancı misyonun, basının, Kafkas Dernekleri Federasyonu, Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu, Dernek ve Vakıflarımızın gösterdikleri büyük teveccühtür. Ayrıca Sayın Bagapş’ın programına dâhil edilmek üzere çok sayıda özel program teklifi gelmiş ve halen gelmektedir. Ama maalesef üzülerek ifade edelim ki, programda görülen zamanın kifayet etmemesi nedeni ile bunları programa sığdırmamız mümkün olamamaktadır. Ekte ilan edilen program çerçevesinde Sayın Devlet Başkanımızı en iyi şekilde ağırlayacağımızı biliyor, hepinizi programa katılmaya davet ediyor ve gezinin oluşturacağı birlik ruhuna katkıda bulunmaya, varlığımızı bütün dünyaya hatırlatmaya çağırıyoruz.

 

Saygılarımızla

 

Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi adına,

 

Başkan İrfan ARGUN

 

 Bagapş’ın ziyareti kesinleşti

 

İstanbul, Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş’ın dışa açılım politikası çerçevesinde diaspora ile kucaklaşmak için yapmayı planladığı Türkiye ziyareti kesinleşti.

 

Ancak Bagapş ziyaretin diasporayla kucaklaşma amacına dönük olduğunu deklare etmiş olmasına karşın Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi Ankara’dan resmi görüşme koparamadı. Komite’nin bütün girişimlerine rağmen Gürcistan’la tek taraflı ilişki geliştiren Türkiye makamları, 1992’de eski Devlet Başkanı Vladislav Ardzınba’yı geri çevirdikleri gibi Bagapş’la görüşmeyi reddetti.

 

Bagapş, ziyaretine 21 Nisan’da kalabalık bir heyetle İstanbul’dan başlayacak. Bagapş’a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Sergey Şamba, Maliye Bakanı Beslan Kuprava, milletvekilleri Viyaçeslav Tsugba, İrina Agırba, Talih Hütüş ve Soner Gogua, eski parlamenter Oktay Çkotua ve yazar Neli Tarıpha gibi isimler eşlik edecek.

 

Bagapş, 21 Nisan’da İstanbul-Selimiye’deki Kafkas Abhazya Kültür Derneği’nde Kafkas camiasıyla buluşacak. 22 Nisan’da işadamlarıyla bir toplantı yapacak olan Abhazya lideri, ertesi gün Hendek’in Uzuncaorman Köyü’nü ziyaret edecek. Bagapş, 24 Nisan’da Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde Abhazya konulu bir panele katılıp ardından TOBB Üniversitesi’ndeki kokteylde düşünce kuruluşları ve yabancı diplomatlarla bir araya gelecek.

 

30.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Moskova kalkan önerisine sıcak

 

Moskova-Tiflis, Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş’ın ABD’nin Çek Cumhuriyeti ve Polonya, ardından Gürcistan’a füze kalkanı kurması halinde Rusya’nın Abhazya’ya radar sistemi yerleştirmesi önerisi Moskova’da yankı uyandırdı

 

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi üyesi Andrey Golovatük, Bagapş’ın önerisini mantıklı bulup “Bu zorunluluk olabilir” dedi.

 

“Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Gürcistan'a NATO özellikle de Amerika füze kalkanı ve radar sistemi yerleştirerek aramızda olan tüm anlaşmaları kabaca ihlal ediyor" diyen Golovatük, Bagapş’ın önerisinin sağlıklı bir düşünceden mahrum olmadığını, gerekli görüldüğü takdirde sistemin uygun görülün ülkelere kurulabileceğini belirterek “Tüm bunlar Rusya Federasyonu milli güvenliği için olacak” dedi.

 

Bagapş'ın açıklamasının ardından Gürcistan'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Matthew Bryza, Washington’ın Kafkasya'ya özellikle Gürcistan'a füze kalkanı kurmayı planlamadığını savundu. İki hafta önce Amerikan Füze Savunma Ajansı Başkanı Korgeneral Henry Obering ülke ismi zikretmeden Kafkasya’ya Çek Cumhuriyeti ve Polonya’daki sistemi destekleyen bir radar sistemi kurma planını açıklamıştı. Bryza da Obering’in radar sistemine yer arandığını söylerken Kafkas cumhuriyetlerini kastetmediğini öne sürdü.

 

30.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Abhazya’ya Rus kalkanı önerisi

 

Moskova, Amerika’nın Çek Cumhuriyeti ve Polonya’ya yerleştireceği füze kalkanı ve radar sistemini Trans-Kafkasya’ya taşıma planı karşısında Rusya’nın da Abhazya’ya aynısını yerleştirmesi gündeme geldi. Öneri doğrudan Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş’a ait.

 

Rus haber kaynaklarına göre Bagapş, dün Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya’ya Abhazya’da füze kalkanı kurmasını önerdi. Bagapş’ın bu çıkışı Amerikan Kongresi’nin Rusya’nın rahatsızlığına rağmen Gürcistan’ın NATO’ya alınması önerisine destek vermesinin ardından geldi.

 

‘NATO üyesi bir Gürcistan bizi korkutmaz’

 

Abhazya lideri, Gürcistan’ın olası NATO üyeliğinin önemini de küçümseyerek, “Amerika, Gürcistan ve Ukrayna'ya NATO'ya girmeleri için yardım etme arzusunu gösterdi. Bu bizi korkutmuyor. Gürcistan ne kadar çabuk NATO'ya girerse Abhazya da o kadar çabuk bağımsızlık alır" dedi. Bagapş ayrıca NATO’nun Gürcistan'ı kesinlikle Abhazya ve Güney Osetya olmadan bünyesine almış olacağının da altını çizdi. Bagapş, Gürcistan'ı 'saldırgan ülke' olarak niteleyip Tiflis'in Abhazya'ya karşı savaşa hazırlandığını savundu.

 

ABD Temsilciler Meclisi 26 Mart’ta kabul ettiği tasarıda Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO'ya girişini desteklerken bu ülkelere güvenlik desteği kapsamında yardım verilmesini de kararlaştırmıştı. Gürcistan’ın NATO’ya üyeliği konusunda mayısta bir dizi uluslararası girişim beklenirken Tiflis, bunun geri dönülemez bir yol olduğuna vurgu yapıyor.

 

29.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Abhaz seçimi davalık oldu

 

Sohum, Abhazya'da 18 Mart’ta ikinci tur seçimlere ağır yenilgiye uğrayan muhalefet ‘hile’ iddialarını mahkemeye taşıdı.

 

Seçilemeyen bir grup milletvekili adayı, ikinci turda yapılan ihlallerle ilgili Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Şikayet dilekçesine imza atan Emma Khocaa, Vitali Gabniya, Vladimir Arşba, Marina Bartsıts ve Almasbey Kçaç’a göre, oy kullanma sürecinde ihlaller yaşandı, özellikle de nüfus cüzdanını kaybedenlere verilen 9 nolu belgelerle iktidarı destekleyen adaylar lehine oy kullandırıldı.

 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Batal Tabagua ise suçlamaları reddederek ikinci turda tek bir 9 nolu formun bile verilmediğini savundu.

 

28.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Gürcü mültecinin dönüşüne tazminat şartı

 

Sohum, Abhazya Güvenlik Konseyi Sekreteri Stanislav Lakoba, Gürcistan’ın 1992-1993 savaşı sırasında Abhazya'dan giden Gürcüleri siyasi şantaj olarak kullandığını savunup, sorununun çözümünün Tiflis’in savaştaki sorumluluğunu kabul etmesine bağlı olduğunu kaydetti.

 

Lakoba, "Savaşı başlatan bir ülke olarak Gürcistan'ın mültecilerin yok edilen mülklerinin de maddi sorumluluğunu üstlenmesi gerekir. Hesaplarımıza göre, zarar 11 milyar doların üstünde" dedi.

 

Gürcistan'ın aşama aşama savaşta zarar görenlerin hepsine tazminat ödemesi gerektiğini vurgulayan Lakoba, "Sadece mültecilerin malları yok edilmedi. Yok edilen malların çoğunluğu Abhaz vatandaşlarına ait. Ve Gürcistan'dan işlediği suçları itiraf etmesini bekliyoruz" dedi.

 

Lakoba ayrıca, savaş sebebi ile sadece Gürcülerin değil Abhaz, Ermeni, Rus ve diğer halkların da mülteci durumuna düştüğünü hatırlatarak “Güvenlik Konseyi Abhazya vatandaşlarına yönelik etnik temizlikle ilgili bilgi toplamaya devam ediyor” dedi.

 

Gürcistan'ın Gürcü mülteci sayısını abarttığını belirten Lakoba, Abhaz nüfusunun büyük kısmının hala Abhazya'da yaşamakta olduğunu söyledi.

 

Mültecilere Gal'e dönüşünün sağlandığını hatırlatan Lakoba, Gürcistan'ı aralıksız provokasyonlara devam ederek bu süreci baltalamakla suçladı. Abhazya Yönetimi Gal bölgesine yerleştirilen mülteci sayısını 60 bin civarında veriyor. Sohum, Gürcü mülteci sayısını 130-150 bin civarında tahmin ederken Tiflis, rakamı 250-330 bine kadar çıkartıyor.

 

28.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Abhaz genci üniversiteyi büyük komşuda okuyacak

 

Sohum, Abhaz öğrenciler, Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde Kuzey Kafkasya ve Moskova’daki okullarda eğitim görecek.

 

Abhazya Başbakan Yardımcısı Leonid Lakerbaya, Rusya Federasyonu’nda okuyacak 55 gencin seçimiyle ilgili işlemlerin nisan sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

 

Lakerbaya’nın aktardığı bilgilere göre 15 öğrenci Rostov'daki beş yüksek okula dağıtılacak. Abhaz öğrenciler için Adıgey’in başkenti Maykop’ta 8, Kabardey Balkar’ın başkenti Nalçik’te 4, Krasnodar Kray’da 7 ve Moskova'da 3 kişilik kontenjan ayrıldı. Kalan 18 kişilik kontenjanın hangi bölgelerden olduğu konusunda ise bilgi verilmedi. Öğrenciler ağırlıklı olarak elektrik-elektronik, mühendislik, tarım araçları, gıda ve ekonomi dallarında okuyacak. Diğer dallarda da kontenjan ayrılması için girişimlerde bulunulacak.

 

Lakerbaya, öğrencileri göndermeden daha önemli olanın ise eğitimini tamamlayanların geri dönerek Abhazya’ya hizmet etmesi olduğu mesajı verdi.

 

28.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Kosova’ya bağımsızlık önerisi

 

Belgrad, BM özel elçisi Martti Ahtisaari, Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığının tanınması konusunun da tartışılmasına yol açan Arnavut-Sırp savaşı sonrası 1999’dan beri uluslararası toplumun denetimine geçen Kosova'ya adı konulmamış bağımsızlık öngören planını BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.

 

Ahtisaari Kosova'nın kendi anayasası, ordusu ve bayrağına sahip 'uluslararası gözetimde devlet' sıfatıyla Sırbistan'dan ayrılmasının önünü açan planına dair nisanda Konsey'i bilgilendirecek. Ahtisaari raporunda, 'Kosova’nın yakın tarihi, bugünkü gerçekleri ve taraflar arasındaki görüşmeler ışığında, ilk safhalarda uluslararası gözetim altındaki bir bağımsızlığın, Kosova için tek uygun seçenek olduğu sonucuna vardım' ifadesini kullanıyor. Kosova’da Sırp yönetimine dönmenin Kosova halkının çoğunluğuna açısından kabul edilemez olduğunu belirten Ahtisaari, uluslararası yönetimin sürdürülemez olduğunu ve Sırbistan içindeki özerk bir Kosova’nın da savunulabilir olmadığını kaydediyor.

 

ABD'den uyarı

 

Rusya'nın veto tehdidi nedeniyle Konsey'de hararetli tartışmalar yaşanması beklenirken, ABD plana destek açıkladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nicholas Burns, Kosova için 'gözetimli bağımsızlık' diye yeni bir kavram ortaya atıp "Ahtisaari’nin, Kosova'ya gözetim altında bağımsızlık sunan önerisini destekliyoruz. Kosova’nın statüsünü netleştiren karar tasarısı, nisanda veya mayısta Konsey'de kabul edilebilir" ifadelerini kullandı. Burns, Rus vetosuna dair ise "Bu, işleri karmaşıklaştırabilir ama konuyu Rusya'yla açıkça ve samimi biçimde görüşeceğiz" demekle yetindi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve AB de rapora tam destek açıkladı. Kosova Başkanı Fatmir Seydiu da "Bugün Kosova için tarihi bir gün" yorumunu yaptı.

 

Rusya kilit konumda

 

Sırbistan yönetimi, Rusya'dan 'tarihi sorumluluğunu üstlenip' öneriyi BM Güvenlik Konseyi'nde reddetmesini istedi. Daha önce gerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerekse diğer Rus yetkililer Kosova'nın bağımsızlığının BM'ce tanınmasının Abhazya ve Güney Osetya'ya da örnek teşkil edeceği uyarısı yapmıştı. Diplomatik kaynaklar Rusya'nın vetosu yüzünden BM'de öneri reddedilse bile bundan sonra özellikle Rusya ile fazla ticari ilişkisi olmayan AB ülkelerinin Kosova'yı tek taraflı tanımasının yolunun açıldığını söylüyor. Böyle bir gelişme yaşanırsa Moskova'nın da Abhazya ve Güney Osetya'yı tanıma kartını kullanacağı öngörülüyor.

 

Sırplar mezarlarını taşıyor

 

Kosovalı Arnavutların bağımsızlığının yakın olduğunu düşünen Sırplar ise şimdiden kutsal saydıkları bu toprakları terk edip Sırbistan'ın yolunu tutmaya başladı. Hatta bu göç öyle yoğun ki, 'ölüler bile yollara düşüyor.' Zira Sırplar, atalarından kalma mezarlıkları bile Sırbistan'a taşıyor. Sırbistan'da yeniden defnetmek üzere Priştine'deki akrabalarının mezarlarını açtırıp naaşlarını alan Sırplar'ın sayısı 2006'da sadece altıyken, 2007'nin ilk iki ayında bu sayı hemen üçü buldu. 73 yaşındaki Krunislav Kostic de karısının mezarını taşıyacağını söyleyip "Onu geride bırakamam. Mükemmel bir evliliğimiz oldu ve yakınımda olmasını istiyorum. Mezarını hep ziyaret edebilmeliyim" diye konuştu.

 

27.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Diasporaya Abhazca seti

 

Sohum, Abhazya, diasporada kaybolmaya yüz tutan Abhazca’ya el atıyor. Türkiye’deki Abhazlar için Abhazca eğitim seti hazırlandı.

 

Abhazca Gelişim Vakfı’nın devletin finansal desteği ile hazırladığı sette ses kayıtları da yer alıyor. Vakıf yetkilisi Mayya Amıçba, anavatanından uzakta başka coğrafyalarda yaşayan Abhazların dillerini öğrenebilmeleri için hazırlanan materyallerde ilk etapta çocukların hedef alındığını söyledi. Vakıf önümüzdeki dönemde öğrenim setlerini Türkiye’de dağıtmaya başlayacak. Devlet Başkanlığı’nın resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Amıçba, “Ana dili sadece Abhazya'dakiler için değil dünyanın her yerinde yaşayan Abhazlar için öğrenilebilecek bir şekle sokmamız lazım. Bu aynı zamanda Abhazların anavatanlarına geri dönüş amacına ulaşılması yolunda önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

 

23.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Yepyeni 'Abhazya Tarihi'
 

 

Sohum, Abhazları ve Abhazya tarihini diğer komşu halklar ve medeniyetlerle ilişkileri açısından da irdeleyen tarih kitabı piyasaya çıktı.

 

‘Abhazya Tarihi’ adını taşıyan kitabın yazarları ise Oleg Bgajba ve Stanislav Lakoba. Yazarları, son zamanlarda ortaya çıkmış yeni arkeolojik ve arşiv bilgileri ışığında hazırladıkları kitabın geçmişten bugüne Abhazya tarihine daha objektif bakma şansı tanıyacağı konusunda iddialı.

 

Kitabı geniş bir okuyucu kitlesine göre hazırladıklarını belirten tarihçi Lakoba, "Abhazya'da her zaman, Abhaz halkının ve devletinin tarihinin detaylı ve objektif olarak öğrenilmesi hayal edildi. Bu anlamda eser amaca yöneliktir" dedi.

 

'Abhazya Tarihi'nin lise ve yüksek okul öğrencileri için de kaynak kitap olması bekleniyor. Kitap Sohum'da Amtsabz kitapçısında satışa sunuldu.

 

23.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Abhazya muhalefetinden itiraz var

 

Sohum, Abhazya’da ilk turu 4 Mart, ikinci turu 18 Mart’ta yapılan genel seçimlerde ağır yenilgiye uğrayan muhalefetin adayları iktidarı hile yapmakla suçladı.

 

Eski vekiller Emma Khocaa, Vitali Gabniya, Almasbey Kçaç, Daur Açugba ve Marina Bartsıts Abhazya Yüksek Mahkemesi’ne şikayet dilekçesi hazırladı. YSK’nın itirazı reddetme olasılığına karşı önce basına açıklama yapmayı tercih eden muhalif adaylar, kayıp kimlik kartı yerine geçen 9 nolu formlarla özellikle köylerde usulsüzce oy kullandırıldığını öne sürdü.

 

Eski vekillere göre, sınırsız sayıda dağıtılan 9 nolu formlarla kullanılan oy sayısı bazı köylerde 900-1000’i buldu. Bu konuda Marina Bartsıts ile Amtsakhara'nın adayı Garik Samanba'nın yarıştığı Othara seçim bölgesi örnek gösterildi. Samanba’nın bu şekilde ikinci tur seçimleri kazandığı iddia edildi.

 

Emma Khocaa da kendi seçim bölgesi Baslakhu’da, son 20-30 yıldır bu bölgede yaşamayan ve  Sohum'da ikamet eden insanların oy kullanmaya geldiklerini savunarak, "Onlara alelacele 9 nolu formlar verildi. Sohum'dan otobüslerle Oçamçira bölgesinde getirildi" dedi.

 

Sohum 5. seçim bölgesinden aday olan Akhra Bjanya ise, yönetimin iktidar olanaklarını istismar ettiğini ileri sürdü ancak şikayette bulunmayacağını sözlerine ekledi.

 

Muhalefet seçim sonuçlarını değerlendirip yeni bir hareket planı çıkarmak için kongre yapmayı planlıyor.

 

22.03.2007  Ajans Kafkas

 

 ‘Abhazya’nın tek seçeneği barış’

 

BM Güvenlik Konseyi’nin Abhazya ve Güney Osetya ile ilgili özel oturumu öncesi Kodor Vadisi’nde ve Abhazya’daki seçimler nedeniyle Gal’de sıcak gelişmeler yaşandı. Tiflis, Rusya’yı Kodor’un yukarı kısmını bombalamakla suçlayıp, uluslararası toplumun dikkatini bu bölgeye çekmeye çalıştı.

 

Abhaz tarafı, Kodor yada Gal’de herhangi bir gerilimin BM Güvenlik Konseyi kararı gereğince bölgeden askerlerini çekmesi gereken Tiflis’in işine geldiğini düşünüyor. Bölgedeki çıkacak herhangi bir güvenlik krizi, Gürcistan’a hem ‘Rus Barış Gücü işe yaramıyor’, hem de ‘halkımın güvenliğini garanti altına almak için silahlı güç bulundurmak zorundayım’ deme fırsatı veriyor.

 

Abhazya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Straniçkin bölgedeki son gelişmeleri ve Abhazya’daki sosyo-ekonomik ve politik gidişatı Argumenti Nedeli gazetesine değerlendirdi. İgor Kravçenko imzasını taşıyan röportajı Ajans Kafkas için Özlem Güngör Türkçe’ye çevirdi.

 

Kodor Vadisi’nde meydana gelen son olayı nasıl yorumluyorsunuz? Abhazya'da ne gibi tepkiye sebep oldu?

 

Abhazya Yönetimi defalarca amacının gerginliğin giderilmesi ve güvenliğin sağlanması  olduğunu, var olan anlaşmalara ve BM Güvenlik Konseyi’nin Kodor Vadisi ile ilgili 1716 nolu kararına uymak gerektiğinin altını çizdi. Bu kararda açıkça Gürcü Silahlı Birliklerinin Kodor'dan çıkarılması talebi yer alıyor.

 

Gürcü yönetiminin Abhazya'yı, yukarı Kodor Vadisi’ne hem hava hem karadan ateş açmakla suçlama girişimi Abhazya'da tepkiyle karşılandı. Özellikle Devlet Başkanı Sergey Bagapş, Abhazya Cumhuriyeti’nin Kodor Vadisi’nde barışın korunmasında ısrar ettiğini ve var olan problemin çözümü için güce başvurma düşüncesinde olmadığını açıkladı.

 

Abhazya'da savaş partisi var mı?

 

Hayır yok. Abhazya barışsever bir ülke ve kendi isteği ile savaşmayı da düşünmüyor. Abhazya Abhazca’da Apsnı olarak adlandırılıyor ve 'ruhların ülkesi' anlamına geliyor. Bunun için de biz her zaman dostlara açığız…

 

Halk ülkede gerçekleştirilen parlamento seçimlerine nasıl yaklaştı?

 

Belirtilmesi gerekir ki, yapılan parlamento seçimlerine aktif katılım büyüktü. 35 milletvekilliği için 108 adayın olmuş olması bile yeterli. Ve uluslararası gözlemcilerin seçimlerle ilgili yayınladıkları açıklamanın sonunda belirttikleri gibi 'seçimler genel kabul görmüş demokratik seçim prensip ve normlarına uygun'. Bu büyük bir puan.

 

Aleksandr Viktoroviç, Abhazya'da hayat yoluna giriyor mu?

 

Ülke ayakta kalabilme aşamasını geride bıraktı ve ekonomik gelişmeye başladı. Son iki yılda ekonomimiz oldukça canlandı. Hükümet halkın gerçek gelirinin düşüşünü durdurmaya ve finansal istikrarı sağlamaya çalıştı.

 

Bu ne kadar başarıldı?

 

2004'den itibaren gayri safi milli hasılamızın büyümesine göre fikir yürütecek olursak, şimdilik yüzde 188,5. Ülke bütçesinde gelir kalemi iki kattan fazla büyüdü. Rusya ve diğer ülkelerle ticaret yapıyoruz. Ortak birkaç kuruluşumuz meydana geldi. 2007'de üretim ve hizmet alanında büyüme temposunu hızlandırma niyetindeyiz. Bundan yola çıkarak da bütçede maaşları yüzde 30 arttırdık ve sosyal ödemeleri yükselttik. Son turizm sezonu da gelen turist sayısının arttığını gösteriyor. 2006'da sadece Novi Afon'u 230 binden fazla kişi ziyaret etti.

 

Elbette, halen zorlukla yaşıyoruz, emekli maaşları düşük, işsizlik var… Ama değişikliklere önem verebilmek için ülkenin hangi durumda bağımsızlığa geçtiğini hatırlamak lazım.

 

Askeri 'mirası' mı?

 

Gürcistan tarafından Abhazya'ya karşı başlatılan 1992-1993 savaş yıllarında ülke ekonomisine uzmanların değerlendirmelerine göre, 11 milyar dolardan fazla maddi zarar verildi. Bir çok kuruluş yıkıldı veya yağmalandı. Çok sayıda teknik ve araç Gürcistan'a götürüldü. Halkın büyük kısmı soyuldu. Halbuki 90'lı yılların başında Abhazya ekonomisi gelişmiş SSCB'de en üst yaşam düzeyinin bulunduğu yerlerden biri idi.

 

Abhazya'nın ekonomisini Ocak 1995’te kabul edilen ve hala süren BDT ülkeleri ambargosu olumsuz etkiledi. Bu Rusya sayesinde bir nebze yumuşatıldı. Ve elbette Abhazya'nın gelişimi onun dünya toplumlarınca tanınmamış olmasından dolayı da frenleniyor.

 

Size göre, ülkeyi tanımak için neden acele etmiyorlar?

 

Dünya politikasında çifte standart doğrulandı. Etkin uluslararası organizasyonlar, yeni devletlerin kurulmasının mümkün olmadığını söylüyorlar. Ama aynı zamanda, Kosova'yı hatırlayacak olursak böyle devletler kurmaya gayret gösteriyorlar. Devlet Başkanımızın 23 Şubat’taki televizyon konuşmasında belirttiği gibi "Abhazya ve Güney Osetya Kosova'dan daha az tanınma hakkına sahip değil. Hem de Kosova'nın tanınmasına bağlı olup olmadan. Abhazya bağımsızlık için seçtiği istikametinden vazgeçmeyecek.”

 

Abhazya'nın devlet olarak oluştuğunu söyleyebilir misiniz?

 

Abhazya Cumhuriyetinin statüsünün halkı tarafından belirlenmesi hakkından yola çıkıyoruz. Abhazya kendi anayasasına uygun olarak egemen hukuksal bir devlet olarak ilan edildi. Abhazya Cumhuriyeti uluslararası genel hak ve özgürlükleri kabul ediyor ve garanti ediyor.

 

Bizim yetkili bir yönetimimiz ve gerekli ordu, güvenlik teşkilatı, vergi departmanı, sosyal kuruluşlar gibi gerekli organlara sahip. Demokratik kurumları, çok partililiği, onlarca sivil organizasyonu, bağımsız medyası var. İdam cezasına moratoryum getirildi, Devlet Başkanlığı bünyesindeki Sivil Meclis’in oluşturulması tamamlanmak üzere.

 

Ama Gürcistan ile karşılıklı ilişkiler önceden olduğu gibi endişelendiriyor. Yeni bir savaş mümkün mü?

 

Son zamanlarda Gürcistan ciddi olarak silahlanıyor ve bunun bizi endişelendirmemesi mümkün değil. Gürcistan'ın BDT Barış Gücü'nü çıkarma talebinin tek bir gerekçesi var; Abhazya'yı güç ile almaya gayret etmek. Ama Abhazya halkı bağımsızlığını elindeki tüm imkanlarla savunacak. Bize göre Abhazya ve Gürcistan arasındaki ayrılık sadece barış yolu ile çözülmeli. Abhazya ve Gürcistan savaşın tekrarlamaması konusunda bir anlaşma imzalamalı. Bu karşılıklı güvenin sağlamlaşmasına bir etken olurdu.

 

Ve son soru. Abhazya Rusya'dan ne bekliyor?

 

Son yıllarda Rusya Abhazya'ya büyük yardım gösteriyor. Rusya Federasyonu bölgeleri ve şehirleri ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ek dürtü aldı. Abhazya Rusya'yı barış ve istikrarı konusunda baş garantörü olarak düşünüyor. Umuyoruz ki, Abhazya halkının Rusya'ya göndermiş olduğu Abhazya'nın bağımsızlığının tanınması talebinin incelenmesi talebi olumlu olarak sonuçlanır.

 

22.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Abhazya Kahramanı anısına judo

 

Nalçık, Gürcü-Abhaz savaşı sırasında hükümet binasının geri alınması ve Sohum’a Abhazya bayrağının yeniden dikilmesinde öncü olan Kabardey-Balkarlı Şora Muayed’in anısına düzenlenen judo turnuvasının 11’incisi gerçekleştirildi.

 

17-18 Mart’ta Kabardey Balkar’ın başkenti Nalçik’te Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nin spor salonunda düzenlenen turnuvada Kabardey-Balkar ve Kuzey Osetya’dan 320 sporcu  yarıştı.

 

Abhazya Kahramanı unvanına sahip olan Şora Muayed gençler arası judo turnuvası Abhazya Gönüllüler Birliği, Gladyatör Spor Kulübü, Kabardey-Balkar Judo Birliği ve  Olimpiyat hazırlık okulu tarafından organize edildi.

 

1962'de Baksan bölgesinin Kuba köyünde doğan ve profesyonel sporcu olan Muayyed, Kabardey-Balkar Devlet Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’ni bitirdikten sonra vergi müfettişi olarak çalıştığı dönemde Abhazya’da savaş çıkınca gönüllü seferberliğine katılmıştı. Muayyed’in komutanlığındaki grup savaş sırasında önemli başarılar elde etti.

 

Turnuvayı izleyen Muayed'in annesi Nuse, "Bu turnuva 11 yıldır Muayed için organize ediliyor. Bunun büyük emek gerektiren bir organizasyon olduğunu biliyorum ve bugün burada gücünü gösteren geçlere ve organizasyon sahiplerine teşekkür ediyorum. Gençlere hitaben şunu söylemek isterim: Muayed kahramanlığını ve gücünü savaşta gösterdiyse de siz gücünüzü öylesi savaşların olmaması için kullanın" dedi.

 

22.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Albert Ovsepyan en yaşlı, parlamenter

 

Parlamentoya seçilen 35 parlamenterden 1938 doğumlu Albert Ovsepyan en yaşlı parlamenter.

 

Merkez Seçim Kurulu Başkanı Batal Tabagua'nın verdiği basın konferansında, ilk seçim sonuçlarına göre, en genç parlamenterler ise 1979 doğumlu Amra Agırba ve Yuri Zukhba.

 

Yeni seçilen parlamenterlerin 27'si Abhaz, 3'ü Rus, 3'ü Ermeni ve 2'si ise Gürcü.

 

19.03.2007  Apsnıpress

 

 18 Mart ikinci tur Parlamento seçim sonuçları

 

18 Mart Pazar günü Abhazya Parlamento seçimlerinin ikinci turu yapıldı.

 

İkinci tura, 4 Mart'ta yapılan seçimlerde gerekli çoğunluğu sağlayamayan parlamenter adaylarından, kendi seçim bölgelerinde en çok oy alan ilk iki parlamenter adayları katıldılar.

 

İlk sayımlara göre parlamentoya giren adaylar:

 

Sohum 1. bölge: Talih Şevketoviç Hütüş ;

Sohum 2. bölge: Soner Necdetoviç Gogua;

Sohum 3. bölge: Rita Vladimirovna Lolua ;

Sohum 4. bölge: Batal Samsonoviç Kobakhiya;

Sohum 5. bölge: Lev Nurbeyeviç Şamba;

Sohum 7. bölge: Pavel Leşuk;

Pitsunda: Roman Vladimiroviç Beniya;

Bzıp: Valeri Ramşukhoviç Bganba;

Gagra: Amra Aleksandrovna Agırba;

Othara: Garik Kharitonoviç Samanba;

Duripş: Guram Cotoviç Gumba;

Lıkhnı: Mikhail Petroviç Sanguliya;

Eşera: Lev Arzabeyeviç Ayüdzba;

Gumısta: Albert Azatoviç Ovsepyan;

Baslakhu: Yuri Zauriyeviç Zukhba;

Gal: Vyaçeslav Vladimiroviç Vardaniya;

Şaşikuara: Bejan Mikhailoviç Ubiriya;

 

Yeni seçilen Parlamentoda 3 bayan bulunuyor; İrina Agırba, Amra Agırba ve Rita Lolua.

 

2002-2007 döneminde Parlamenterlik yapan, Valeri Kondakov, Vladimir Naçaçoğlu, Vyaçeslav Tsugba, Nugzar Aşuba, Beslan Copua, Yuri Kereselidze, Pavel Leşuk, Garik Samanba, Albert Ovsepyan, Vyaçeslav Vardaniya tekrar seçildiler.

 

Türkiye'den Abhazya'ya geri dönen Soner Gogua ve Talih Hütüş ile iki diyaspora temsilciside parlamentoya seçildiler.

 

Yeni Parlamento 26'sı Abhaz, 3'ü Rus, 3'ü Ermeni, 2'si Gürcü, biri ise türk parlamenterden oluşuyor.

 

19.03.2007  Apsnıpress

 

 Adıge-Abhaz şölen kardeşliği

 

Moskova, Abhaz ve Adıgeler kültürel ortaklıklarını Moskova’da bir festivalle  taçlandıracak.

 

Adıge-Abhaz festivali 'Birlik-2007' ikinci kez Rusya’nın başkenti Moskova’da hayata geçiriliyor. Kafkas cumhuriyetlerinden dans ve müzik grupları ve ünlü sanatçılarının katılacağı festival 20 Mart’ta Kalujskaya Metrosu’nda başkentin en yeni salonlarından biri olan Meridian’da yapılacak.

 

Halklar arasında kardeşlik, dostluk ve karşılıklı anlayışa çağrı amacı taşıyan festival ilk kez geçen yıl yapılmıştı. Festivale Rusya Milli Sanatçısı Murat Kukan’ın yanı sıra Adıgey ve Abhazya'nın devlet dans toplulukları Nalmes ve Şaratın sahne alacak. Festivalin katılımcıları arasında Kabardey-Balkar'dan Alim Gazayev, Sultan Uragan, Predators, Abhazya'dan Ahra, Adıgey'den Aydamur Mugu, Anjelika Naçesova, Aslan Tlebzu, Karaçay-Çerkes'den İnna Mamhagova, Dağıstan'dan Renat Karimov, Abhazya-Moskova'dan Madina, Kabardey-Balkar-Moskova'dan Amina, Adıgey'den çocuk dans ekibi 'Kazaçata' da yer alıyor.

 

19.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Abhazya sandığa koştu

 

Sohum, Abhazya'da dün genel seçimlerin ikinci turu için halk sandık başına giderken katılımın kötü hava koşullarına rağmen yüksek olduğu gözlendi.

 

Dünkü oylama, 4 Mart'ta yapılan parlamento seçimlerinde hiçbir adayın oyların yüzde 50'sini alamadığı 17 seçim bölgesinde gerçekleştirildi. 4 Mart'ta meclisteki 35 koltuğun 18'i sahiplerini bulmuştu.

 

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verdiği bilgilere göre özellikle Gudauta, Othara, Duripş, Baslakhu ve Oçamçira seçim bölgelerinde halk sandığa büyük ilgi gösterdi. Hatta bazı bölgelerde oy pusulalarını yetmedi ve YSK üyeleri toplantı yaparak bölgelere ilave oy pusulası göndermek zorunda kaldı. YSK seçmenlerden seçimin sonuçlarını etkilemesi beklenmeyen küçük çapta şikayet telefonları aldıklarını ve bunları incelemek için anında seferber olduklarını kaydetti.

 

19.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Abhazya yarın yine sandık başında

 

Sohum, Abhazya, 4 Mart’ta yapılan meclis seçimlerinde yerleri doldurulamayan koltuklar için yarın ikinci tur seçime gidiliyor.

 

4 Mart’taki seçimlerde 35 koltuklu meclisin 17 üyesi, hiçbir aday bulunduğu seçim bölgesinde oyların yüzde 50’den fazlasını alamadığı için belirlenememişti. Katılımın yüzde 45 olduğu 4 Mart’taki oylamada beşi ana muhalefetten 18 vekil meclise girmişti.

 

Uluslararası gözlemciler seçimi demokratik ve uluslar arası standartlara uygun bulurken başta Gürcistan olmak üzere, ABD, AB, BM, NATO ve AGİT sonuçları tanımadığını duyurmuştu.

 

17.03.2007  Ajans Kafkas

 

 16 Mart kahramanları anıldı

 

Sohum, Abhazya, dün, 15-16 Mart 1993’te işgal altındaki başkent Sohum’u kurtarmak için düzenlenen askeri harekatta yaşamını yitiren kahramanlarını andı.

 

16 Mart kahramanları olarak zihinlere kazınan 500’e yakın genç için düzenlenen anma törenine Devlet Başkanı Sergey Bagapş ve üst düzey yöneticilerin yanı sıra halk da büyük ilgi gösterdi. Bagapş, başkent Sohum’daki şehitler anıtına çelenk bıraktı. 15-16 Mart harekatı, çoğunluğu üniversite öğrencisi olmak üzere 400 kayıp verilmesine, 70 kişiden haber alınamamasına ve 1000 kişinin yaralanmasına karşın Abhazya’nın kurtuluş savaşındaki dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

 

17.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Yağan, Abhazya temsilcisi

 

Sohum, Uluslararası tanınma elde etmek için diplomatik atak başlatan Abhazya’nın artık Rusya Federasyonu bünyesindeki Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde bir temsilcisi var.

 

Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş, Abhaz-Gürcü Savaşı sırasında Kuzey Kafkasya’dan gönüllü seferberliğinde başı çeken İbrahim Yağan'ı Abhazya’nın Kabardey-Balkar temsilcisi olarak atadı.

 

1990 sonrası Kabardey-Balkar’daki milli hareketlerde de adı öne çıkan Kabardey asıllı İbrahim Yağan, 1992-1993’te Abhazya’nın özgürlük savaşına desteğinden dolayı ‘Abhazya Kahramanı’ madalyası ile ödüllendirilmişti.

 

Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri ile ilişkilerin geliştirilmesine özel önem veren Bagapş sıklıkla, bu cumhuriyetlere ziyaretler gerçekleştiriyor. Kuzey Kafkasya’dan temsilciler de Bagapş’ı Sohum’da yalnız bırakmıyor.

 

16.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Gagra’nın ‘turistik’ atağı

 

Sohum, Abhazya’nın tatil cenneti Gagra, bu yaz turizm sezonunda hedef büyütüyor. Gagra Belediye Başkanı Astamur Ketsba, yeni sezona bir dizi yeni tesisle gireceklerini, turizm sektöründe çalışanları da Türkiye’de eğiteceklerini duyurdu.

 

Başkana göre mimari değeri olan 'Joekvar' pansiyonunun tadilatı tamamlanmak üzere ve bu yaz hizmete girecek. Bir ilke imza atılarak Tsandrıpş'da bir kamping açılacak. Gagra'da birkaç mini otel de inşa ediliyor.

 

Ketsba, turist sayısını en az yüzde 25 oranında arttırmayı planladıklarını ve bunun bölgenin ekonomik büyüme dinamiğini sağlayacağını ifade etti.

 

Kadroya Türkiye’de eğitim

 

Turizmin gelişmesine yerel yönetim olarak katkı vaat eden Ketsba, tatil merkezlerinde çalışan personelin aşama aşama Türkiye'ye staj için gideceklerini, bunun servis kalitesini arttırmak açısından önemli olacağını söyledi.

 

Şehrin tarihi görüntüsünün korunması şartıyla bölgenin turistik konforunun artırılacağını anlatan Ketsba, "Gagra yığıntılardan kurtuldu ve dinamik olarak gelişen tatil bölgesi olacak. Görevimiz bu gelişim temposunun yükselmesini sağlamak" dedi.

 

Yabancı yatırımcı sayısının artışından memnun kalan Gagra Belediye Başkanı, "Yatırımcılara turizm alanında olduğu gibi bölgesel ekonomi alanında sunabileceğimiz teklifimiz yeterince var" dedi. Karadeniz sahillerinin stratejik gelişiminden yana olduklarını belirten Ketsba "Soçi'de Kış Olimpiyat Oyunları gibi büyük projeler Gagra'nın da gelişimine olumlu etki edecek. Böylesine büyük bir projenin gerçekleşmesi için tüm bölgenin çeşitli yatırımlara ihtiyacı var. Yeni turizm merkezleri, yeni ulaşım yolları gerekli. Gagra'nın bu konuda perspektifi çok büyük" dedi.

 

14.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Sohum: Gürcüler Gürcülerle çatışıyor

 

Sohum, Gürcistan’ın Abhazya’nın kontrolünde olmayan Kodor Vadisi’nin üst kısmındaki köylere Rus helikopterinden ateş açıldığı ve Abhaz yönetiminin bölgede savaş durumuna geçtiği iddiasına Sohum’dan kontra yanıtlar geldi.

 

Abhazya Yönetimi Kodor’a saldırı düzenlenmediğini aksine bölgede Gürcü halkıyla Gürcü Güvenlik Güçleri arasında çatışmaların yaşandığını kaydetti. Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş, Kodor Vadisi’nde barışın korunması konusunda ısrarlı olduklarını ve var olan sorunun çözümü konusunda bölgede silah kullanmayı düşünmediklerini açıkladı. Bagapş, "Şu anki durum gösterdi ki, Gürcü yönetimi Kodor Vadisi’nin yukarısında güvenliği sağlayamadı. Orada sistematik olarak silahlı çatışmalar meydana geliyor" dedi. Bagapş, Abhazya tarafının Kodor Vadisi ile ilgili problemleri politik yollarla çözmek için tüm imkânları kullanacağını belirtti.

 

Abhazya Savunma Bakanı Sultan Sosnaliyev, Abhazya Ordu Birliklerinin Kodor’a yönelik herhangi bir askeri operasyona girişmediğini belirtti. Sosnaliyev, "Ne topçu birliklerimiz ne de hava kuvvetlerimiz Kodor Vadisi’nin yukarı kısmında herhangi bir askeri görev emri almadı" dedi.

 

Sosnaliyev, Kodor'un yukarısındaki köylerde yerli halk ile Gürcü güvenlik birimleri arasında sürekli çatışmaların yaşandığına dair bilgileri olduğunu hatırlatarak, "Yukarı Kodor'daki köylerde yerli halk ve Gürcü güvenlikçileri arasında çatışmalar oluyor. Ateş buna bağlı" ifadelerini kullandı.

 

Gürcistan, Kodor’un yukarı kısmındaki Gürcü Devlet Başkanlığı özel temsilcisi Emzar Kvitsiyani’nin geçen yaz görevden alınması karşısında merkeze isyan etmesi üzerine asileri bastırma iddiasıyla uluslararası anlaşmalar gereği silahtan arındırılması gereken bölgeye silahlı birlikler sevk etmişti. BM Güvenlik Konseyi de Tiflis’e Kodor’u askerden arındırması çağrısı yapan bir karar kabul etmişti. BM Güvenlik Konseyi’nin kararın yerine getirilmesi için Gürcistan’a tanıdığı sürenin sonuna doğru bölgenin Rusya tarafından bombalandığı iddiasının ortaya atılması dikkati çekti.

 

13.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Abazin başkan sandıktan çıkacak

 

Çerkesk, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nde yeni oluşturulan Abazin Bölgesinde halk kendi yerel yöneticilerinin atanmayıp seçimle belirlenmesini tercih etti.

 

Karaçay-Çerkes Seçim Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre, 11 Mart’ta Abazin Bölgesinin yöneticilerinin nasıl tayin edilmesi konusunda yapılan bölgesel referandumda, Abazinlerin yüzde 99.6’sı bölge başkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi ve bölge meclisinin 15 üyeden oluşması seçeneğine oy verdi.

 

Karçay-Çerkes’te nüfusu yüzde 7.4 ile 32.000'i aşan Abazinlerin 15.000'i 2006’da birbirine yakın köylerden oluşturulan Abazin Bölgesinde yaşıyor. Bölge 300 kilometrekarelik bir alandan ibaret.

 

13.03.2007  Ajans Kafkas

 

 ‘Kodor’da Gürcü helikopteri düştü’

 

Tiflis, Gürcistan’ın geçen yaz anlaşmalara aykırı olarak Abhazya’nın kontrolünde olmayan Kodor’un yukarı kısmında operasyona hazırlanan Gürcü helikopteri düştü.

 

Helikopterin düştüğü haberi Tiflis’in Kodor’un Rus Barış Güçleri ve Abhazya kuvvetleri tarafından bombalandığına yönelik iddialarının ardından geldi. Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Levan Nikoleişvili dün gece 00:30’da meydana gelen helikopter kazasında 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

 

Nikoleişvili’nin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, Mİ-24 tipi askeri helikopter, Gürcistan’ın kontrolündeki Kodor’un üst kısmında kötü hava koşulları yüzünden düştü ve helikopterde bulunan 3 mürettebat olay yerinde yaşamını yitirdi. Nikoleişvili, helikopterin bölgede yapılması planlanan operasyon hazırlığı için havalandığını belirterek, olayla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

 

12.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Gürcü ordusuna ‘yedek’ kan

 

Tiflis, Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya’yı silah zoruyla Tiflis’e bağlama planları yaptığına yönelik senaryoların başını  alıp gittiği bir sırada Gürcü ordusu yedek asker 'stokluyor'.

 

Gürcistan Silahlı Kuvvetleri, savaş durumu ve benzeri olağanüstü hallerde silah altına almak üzere, 20 bin kişiye yedek askerlik eğitimi vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, nisanda başlayacak yedek askerlik eğitimlerinin 500’er kişilik gruplar halinde 18 gün süreceği belirtildi. Açıklamaya göre yedek askerlik eğitimine, 27-40 yaş arasındaki kişiler katılacak. 18 günlük eğitim acil yardım, sağlık, kurtarma ve benzeri alanları kapsıyor.

 

Bu konuda çıkartılan yasa, devlet memurları ve diplomatları yedek askerlik eğitiminden muaf tutuyor. Yasada ayrıca, eğitim alan kişilerin olağanüstü haller durumunda çağrı yapıldıktan sonra 72 saat içinde birliklerine teslim olmaları öngörülüyor.

 

12.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Ruslar Kodor’u vurdu iddiası

 

Sohum, Gürcistan, Rus Ordusu'nun Kodor Vadisi'nin üst kısmını bombaladığını idida etti. Rus Ordusu ve Sohum iddiayı kesin bir dille yalanladı.

 

Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Levan Nikoleişvili, Rus helikopterlerinin 11 Mart’ta Gürcü denetimindeki Kodor’un yukarı kısmına girerek köyleri bombaladığını öne sürdü. Nikoleişvili, Çkhalta, Ajara ve Gentsviş köylerinin hedef alındığını belirtip “Detaylarla ilgili daha fazla yorum yapamam” diyerek ayrıntıya girmezken, Tiflis’in Kodor’da kurdurduğu sürgün hükümetinin başkanı Malkhaz Akişbaya GRAD füzelerinin Tkuarçal’dan Ajara köyüne fırlatıldığını, ama kimsenin zarar görmediğini ileri sürdü.

 

Rus Hava Kuvvetleri Sözcüsü Aleksander Drobişevski ise  “Gürcü yetkililerinin Kodor’un yukarısında Çhalta, Ajara ve Gentsviş köylerinin bombalandığı yönündeki açıklamaları provakasyondan başka bir şey değil” dedi. Sohum da suçlamaları kesin bir dille yalanladı.

 

12.03.2007  Ajans Kafkas

 

 AGİT de seçimleri kabul etmedi

 

Madrid/Moskova/Kiev, Uluslararası gözlemcilerin demokratik ve uluslararası standartlara uygun bulduğu Abhazya seçimlerine NATO, AB ve BM’den sonra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) da kırmızı ışık yaktı. Moskova, Sohum'a arka çıkarken Kiev de seçimin sonucunu tanımayanlar safında yer aldı.

 

AGİT dönem başkanlığını yürüten İspanya, Abhazya’da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin sonuçlarını geçersiz saydıklarını açıkladı.

 

AGİT Dönem Başkanı ve İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos, "Abhazya’daki parlamento seçimlerini yasa dışı olarak görüyorum” dedi.

 

Moratinos bu açıklama ile yetinmeyip demokratik seçimlerin Gürcistan-Abhazya sorununun çözüm sürecine zarar verdiğini ileri sürerek, “Kapsamlı çözüm için BM’in liderliğindeki müzakere sürecine zarar veriyorlar. Bu bölgede tansiyonu artırır” ifadelerini kullandı. Moratinos, geçen yıl AGİT başkanlığını Belçikalı meslektaşı Karel De Gucht’ten devralırken Abhazya ve Güney Osetya sorununun çözümüne ilişkin 2007’de başarılar elde etmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

 

Rusya’dan destek, Ukrayna’dan köstek

 

Buna karşın Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Abhazya’daki seçimler demokratik trendin devam ettiği gösteriyor. Halkın iradesini ortaya koyması Abhaz-Gürcü sorununa kalıcı çözüm bulma konusundaki uluslararası çabalara engel olarak görülemez” çıkışını yaptı.

 

Amerikan destekli bir sivil darbe sürecinden geçen Ukrayna Yönetimi de, Washington gibi Abhazya’daki seçimin sonuçlarını kabul etmeyeceğini ilan etti.

 

08.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Gözlemcilere göre Abhazya seçimleri

 

Sohum, Abhazya'da 4 Mart 2007'de yapılan parlamento seçimlerini izleyen uluslararası gözlemci grubu ortak tespitlerini bir deklarasyonla dünyaya duyurdu.

 

Seçimi demokratik, uluslararası standartlara ve hukuka uygun bulan heyetin tespitleri şöyle

 

Farklı devletlerin sivil toplum organizasyonları, uluslararası organizasyonlar, medya temsilcilerini temsil eden bizler, demokratik oluşumuna bağlı olan Abhazya'daki gerçek durumu geniş dünya topluluklarına ulaştırmak ve aynı zamanda seçimleri organize edenlere, seçim prosedürünü en iyi şekilde dünya standartlarına uygunluğunu sağlama konusunda yardımcı olmak amacıyla 4 Mart 2007'de Abhazya'da yapılan parlamento seçimlerinde uluslararası gözlem misyonu organizasyonu için güçlerimizi birleştirdik.

 

Çalışmamızda, Birleşmiş Milletler örgütünce 2005'de kabul edilen, uluslararası gözlemci hareketi kanununca, Avrupa Konseyi tavsiyeleri ve aynı zamanda daha başka uluslararası hukuk kararnameleri ile sağlamlaştırılmış, objektiflik, açıklık, adalet ve tarafsızlık prensiplerine göre hareket ettik.

 

Uluslararası misyonun yürütülmesi, ihtiyaçların değerlendirilmesi, misyon katılımcılarının yapısı ve sayısının belirlenmesi ve aynı zamanda misyonun Abhazya bölgesinde kalış süresi hazırlık aşamasında aşağıda sayılanlardan hareket ettik:

 

- Abhazya Cumhuriyeti seçim yasası analizi, seçmen haklarının özgür, periyodik, adil, gerçek ve açık seçimlere katılabilme konusunda uluslararası prensiplere uygun olarak yeterli derecede garanti edildiğini gösterdi

 

- Ülkede sivil ve politik birliklerin geniş görünümlü faaliyetleri ve aynı zamanda yabancı gözlemcilerin seçim döneminde ülkede bulunabilme garantisi, gerçek sivil ve engelsiz uluslararası seçim gözlemini sağlıyor seçim günü boyunca uluslararası (yabancı) gözlemciler ülkede var olan bölgelerden % 20'sinden fazlasını ziyaret ettiler.

 

Uluslararası gözlemciler gözlemlerini ve uyarılarını analiz edilmiş anket şeklinde yazdılar.

 

Gözlemciler, Abhazya cumhuriyeti tüm seçim sisteminin, seçimlerin yapılması ve seçmen haklarının korunmasına üst düzeyde hazır olduğunu kaydediyor.

 

Gözlemciler, seçim bölgelerinde adaylar hakkında bilgi bulunmadığını, bunun yanı sıra seçilecek adayların temsilcilerinin seçim bölgesine girmesi ve gözlemde bulunması konusundaki kanuna riayet edildiğini kaydediyor.

 

Ne uluslararası ne de yerel gözlemcilere seçmenlerden, seçeceği aday hakkında bilgi sahibi olmayışına bağlı olarak seçmen hakkını gerçekleştirme imkanı bulunmadığı hakkında tek bir şikayet olmadı. Bu açıklamayı yaptığımız şu ana kadar resmi seçim organlarına veya mahkemeye bir başvuru olduğu hakkında da bilgimiz yok. Seçimlere milli yasamaya uygun olarak Abhazya cumhuriyeti vatandaşları katıldı.

 

Tüm bölgeler oy kullanma için Abhazya Cumhuriyeti Seçim Yasasına uygun olarak sabah sekizden geç olmamak üzere açıldı.

 

Herhangi bir sebebe bağlı olarak oy kullanma işleminin olmadığı tek bir seçim bölgesi olmadı.

 

Özgür seçimler prensibine uygun olarak seçmenlere, seçimlere katılma, katılmama tercihini, hiçbir cezalandırma, zorlama, etki olmadan seçme hakkı sağlandı.

 

Seçimler alternatif esaslar üzerine gerçekleşti.

 

Novi Afon seçim bölgesinde uluslararası gözlemciler tarafından, Abhazya yasamasına belgeleri oluşturulmamış bir vatandaşın oylama için katılımına izin verilmediği kaydedildi.

 

Bununla ilgili olarak, uluslararası gözlemcilerin hazır bulunması ile seçim yasasına uygun olarak vatandaşa, ikamet kaydını doğrulayan belge ile başvurma hakkı izah edildi.

 

Sohum'da seçim bölgelerinden birinde seçmen listelerinde bir vatandaşın ismi yer almadı, uluslararası gözlemcilerin hazır bulunması ile kayıt belgesini göstermek şartı ile ek listelere kaydedildi ve seçmen hakkını kullandı.

 

Ancak bu gösterilen olaylar, seçim organları tarafından olduğu gibi seçmen ve aday temsilcileri tarafından oy kullanma prosedürünün tümüyle açık ve doğru şekilde yerine getirilmemesine etki etmedi.

 

Gözlemciler, seçmenlere farklı milletten olan adaylardan seçimlerini yapma imkanı sunulduğunu kaydediyor.

 

Uluslararası gözlemciler tarafından, ziyaret edilen bölgelerde, seçim komisyonlarının çalışmasına idari veya güvenlik organlarından tek bir müdahale kaydedilmedi.

 

Hiçbir gözlemciye oy kullanma süreci hakkında bilgi alma konusunda ret cevabı verilmedi.

 

Uluslararası gözlemciler, seçmenlere baskı yapıldığı veya korkutulduklarına dair hiçbir şey belirlemedi.

 

Tüm gözlemcilerin belirttiği ortak tenkidi, adayların oy kullanma yerleri dışındaki propaganda listelerinin ve bazı yerlerde oy kullanma yerlerinde propaganda listelerinin kaldırılmamış olması konusunda oldu.

 

Uluslararası gözlemcilerin ziyaret ettiği tüm bölgelerde, adayların temsilcileri hazır bulundu, şeffaflığı ve seçim sürecinin açıklığını sağladı ve aynı zamanda toplumun alınan sonuca güvenini arttırdı.

 

Uluslararası gözlemciler tarafından belirtilen tenkit ve ihlaller genel olarak Abhazya Cumhuriyeti vatandaşının özgür iradesine etki etmiyor ve 4 Mart 2007'de yapılan seçim sonuçlarının yeterince güvenilir olarak tayin edilmesine imkan veriyor.

 

Yürütülen gözlemler temelinde uluslararası (yabancı) gözlemciler, Abhazya parlamento seçimlerinin milli yasamaya, demokratik seçimlerin yapılması ve organize edilmesi konusundaki uluslararası kabul görmüş prensiplere uygun olduğu sonucuna vardı.

 

Bu değerlendirme, uluslararası (yabancı) gözlemciler grubu tarafından yapılan aşağıdaki neticelere dayandırılıyor:

 

1. Seçimlerin belirlenmesi, hazırlanması ve yürütülmesinin kendisine uygun olarak gerçekleştirildiği Abhazya Cumhuriyeti Anayasası, Abhazya Cumhuriyeti Seçim Yasası’nın yanı sıra uluslararası demokratik standartlara uygun olarak devlet işleri idaresine katılma hakları garantisini sağlıyor.

 

2. Seçimlerin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesinde, seçmenin özgür iradesini açığa vurmasını ve doğrudan onu gerçekleştirmesini sağlayan gerçek seçimler prensibine riayet edildi. Seçmenlere gerçek ve hukuk ile kanun temeli üzerine kurulan aday seçme imkanı sunuldu. Seçimler esnasında politik plüralizm, ideolojik çeşitlilik varlığı sağlandı, seçmenlere adaylarla ilgili bilgilere özgürce ulaşma sağlandı.

 

3. Oy kullanma sürecinde genel ve eşit seçme hakkını sağlayan özgür ve adil seçimler prensibine riayet edildi. Seçmenlere, seçimlere katılma, katılmama tercihini, hiçbir cezalandırma, zorlama, etki olmadan seçme hakkı sunulduğuna kanaat getirdik. Her seçmen, seçim bölgesine ve oy kullanma odasına, oyunu özgürce kullanarak hakkını gerçekleştirmek için ulaşmada eşit engelsiz hakka sahip oldu.

 

Abhazya Cumhuriyeti’de vatandaşın seçme hakkının korunma mekanizmasının aktif olduğu yargısı da göz önünde bulunduruldu.

 

4. Oy kullanma sürecinde uluslararası prensiplerin ihlali görülmedi. Gizli oy kullanımında genel, eşit, doğrudan seçmen hakları prensiplerinde ihlal görülmedi.

 

Aktif olarak seçme hakkına sahip olan tüm Abhazya vatandaşlarına sosyal, milli, fiziksel veya başka bir sebebe (sakat vs.) bağlı bir sorgulamaya maruz kalmadan oy kullanmalarına imkanı verildi. Oy kullanmada, milliyet, cinsiyet, dil, köken, mal ve görev durumu, ikamet yeri, dine yaklaşımı, sivil birliğe ait olmak gibi farklılıklara bağlı olarak oy kullanma hakkına sınırlandırma getirildiğine dair doğrudan veya dolaylı bir olay kaydedilmedi.

 

Oy kullanma işlemi, gizli oylama ve seçmenin iradesini kontrole izin vermeyecek şekilde gereken şekilde kapalı kabinlerde gerçekleştirildi.

 

5. Seçimlerin açık ve aleni olması prensibi yeterli düzeyde gerçekleştirildi.

 

Seçimlerin belirlenmesi, hazırlanması ve yapılması açık ve aleni olarak gerçekleştirildi. Resmi bilgi de ilgili herkese ulaştırıldı. Gözlemciler seçimlerin aydınlatılması konusunda medyanın aktif olarak katıldığını kaydetti.

 

Abhazya Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu gözleme katılmak isteğini bildiren tüm uluslararası (yabancı) gözlemcileri akredite etti. Uluslararası belgelerce öngörülen statüler ve yetkiler sağlandı.

 

Seçimlerin açık ve aleni olması prensibinin gerçekleştirilmesinin sağlanması, seçmen iradesinin gizliliğini etkilemedi.

 

Abhazya Cumhuriyeti sivil toplum organizasyonları ve Yüksek Seçim Kurulu’nca, günümüz teknolojisi ve uluslararası iletişim araçları ile donatımlı uluslararası basın merkezi organize etti, gazetecilere uluslararası gözlemcilerle engelsiz şekilde görüşme imkanı sağlandı.

 

6. Seçimlerin bağımsız seçim organlarınca yürütülmesi prensibi tamamıyla gerçekleştirildi.

 

Abhazya parlamento seçimleri organizasyonu ve seçmen haklarının sağlanması konusu tüm ülkede, yürürlükteki yasama tarafından belirlenen, yetkileri dahilinde hareket eden seçmen komisyonlarınca (sürekli olarak yürürlükte olan Abhazya Yüksek Seçim Kurulu başkanlığında) özgür ve bağımsız olarak gerçekleştirildi.

 

Onların faaliyetlerine Abhazya cumhuriyeti devlet organlarından ve yerel idarelerden etkide bulunulduğuna dair olay kaydedilmedi.

 

Herhangi bir birimin (organ, organizasyon) seçim komisyonlarını değiştirdiği, onların yetkilerini tamamen veya kısmen kullandığı, onların yasal faaliyetlerine engel olunduğu veya müdahale edildiği veya seçim organlarının fonksiyon ve yetkilerinin faklı şekilde benimsendiği kaydedilmedi.

 

Bu bildirge, değerlendirmelerimizi ve sonuçlarımızı paylaşan herkesin katılması için açıktır.

 

Uluslararası (yabancı) gözlemci grup temsilcileri (imza sıralamasına göre):

 

- Aleksey Koçetkov, Rusya CIS-EMO Genel Müdürü

- Lüka Byende, İtalya, politolog, 'Transavrupa dialogu'

- Alberto Askari, İtalya, tarihçi

- Marina Klebanoviç, Rusya, ' Transavrupa Dialogu', koordinatör

- Fabris Bör, Fransa, Genel Milli-Avrupa Partisi Genel Sekreteri

- Luc Michel, Belçika, Belçika'daki Genel Milli-Avrupa Partisi Koordinatörü

- Ulrich Heiden, Almanya, Sächsische Zeitung Moskova muhabiri

- Muruan Sudak, Ürdün, gazeteci, politolog

- Ali Salem Muhamed Fadel Muhamed, Batı Sahra Polisario Cephesi,

- Kaminik İgor, Ukrayna, Bölgesel Gelişim Merkezi

- Kulik Vitali, Ukrayna, Sivil Toplum Araştırmalar Merkezi

- Nikonov Sergey, Rusya, 'Sankt-Petersburg' Enternasyonal Avukatlar Heyeti

- Kiviryan Argişti, Ermenistan, 'Kavkaz' Analitik Merkezi Başkanı

- Nedogina Elena 'The Star' adlı Ürdün gazetesi Rusça yorum editörü

- Nabiyev Yuri, Irak 'Kürdistan TV' muhabiri

- Martınov Aleksey, Rusya, 'Demokrasi ve Halkların Hakları' Topluluğu Parlamentolar Asamblesi sekreter vekili

- Markutsa Grigori, Transdinyester, 'Demokrasi ve Halkların Hakları' Topluluğu Parlamentolar Asamblesi Genel Sekreteri

- Kokoyti Tarzan, Güney Osetya, Parlamento Birinci Başkan Yardımcısı

- Gazihanov Ahmarhaci, Rusya, Çeçenya Parlamentosu-Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı

- Paneş Ruslan, Rusya, Adıgey Devlet Konseyi Milletvekili

- Konovalov Vladimir, Rusya, Krasnodar Kray Milletvekili

- Kuek Eduard, Rusya, Adıgey Devlet Konseyi Milletvekili

- Karabetov Aslan, Rusya, Adıgey Devlet Konseyi Milletvekili

- Briazu Grigori, Transdinyester, Transdinyester Sivil Organizasyonlar Koordinasyon Konseyi Başkanı

- Kazanokov Krım, Karaçay-Çerkes Parlamentosu Milletvekili

- Hartsizov Murat, Karaçay-Çerkes Parlamentosu Milletvekili

- Tserne Andrey, Moldovya, ' Patria Moldovya' Ulusal Sivil Birlik Başkanı

- Nefedov Viktor, Rusya, Devlet Duma Milletvekili

- Seliverstova Olga, Rusya, Devlet Duma Milletvekili

- Zatulin Konstantin, Rusya, Devlet Duma Milletvekili

- Mahaçev Gaci, Rusya, Devlet Duma Milletvekili

- Viktorov İvan, Rusya, Devlet Duma Milletvekili

- Petrosyan Gagik, Yukarı Karabağ, Milletvekili

- Martirosyan Rudolf, Yukarı Karabağ, Milletvekili

- Sagiyan Karen, Yukarı Karabağ, Yüksek Seçim Kurulu.

 

07.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Abhazya’da 2. tur için yarış başlıyor

 

Sohum, Abhazya'da 4 Mart’taki genel seçimlerde hiçbir adayın oyların yüzde 50’sini alamadığı 17 seçim bölgesinde yapılacak ikinci tur oylama için yarış başlıyor.

 

18 Mart’ta 35 koltuklu meclisin kalan 17 vekilliği için yapılacak seçimde en fazla oy alan ilk iki aday yarışacak. İkinci tur oylamada daha fazla oyu alan kazanacak.

 

Abhazya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Batal Tabagua, "Abhazya'da parlamento seçimleri 4 Mart Pazar günü tüm ülkede yapıldı ancak bazı bölgelerde 3-6 adayın yarışıyor olması nedeniyle rekabet çok ciddiydi. Buna bağlı olarak ikinci tur seçimler kaçınılmaz oldu" dedi. Tabagua seçime katılacak adayların devlet televizyonundan kampanya konuşmalarının da pazartesi günü başlayacağını kaydetti.

 

İkinci tur seçimlere katılacak adaylar ise şöyle:

 

Sohum 1. bölge: Açugba Daur Teymurazoviç, Hütüş Talih Şevketoviç;

 

Sohum 2. bölge: Gabniya Vitali Viktoroviç, Gogua Soner Necdetoviç;

 

Sohum 3. bölge: Lolua Rita Vladimirovna, Gamisoniya Emma Alekseyevna;

 

Sohum 4. bölge: Kobakhiya Batal Samsonoviç, Khilçevskiy Viktor Aleksandroviç;

 

Sohum 5. bölge: Şamba Lev Nurbeyeviç, Bjaniya Akhra Yureviç;

 

Sohum 7. bölge: Arşba Vladimir Georgiyeviç, Pavel Leşuk;

 

Pitsunda: Kçaç Almasbey İvanoviç, Beniya Roman Vladimiroviç.

 

Bzıp: Bganba Valeri Ramşukhoviç, Ketiye Roman Georgiyeviç.

 

Gagra: Tsımtsba Rauf Aslanoviç, Agırba Amra Aleksandrovna.

 

Othara: Samanba Garik Kharitonoviç, Bartsıts Marina Mkanovna.

 

Duripş: Ardzınba Dmitri Grigoryeviç, Gumba Guram Cotoviç.

 

Lıhnı: Çirikbaya Remzik Vladimiroviç, Sanguliya Mikhail Petroviç.

 

Eşera: Ayüdzba Lev Arzabeyeviç, Cergeniya Svetlana İradionovna.

 

Gumısta: Ovsepyan Albert Azatoviç, Mikaelyan Farad Pogosoviç.

 

Baslakhu: Zukhba Yuri Zauriyeviç, Khocava Emma Şotayevna.

 

Gal: Vardaniya Vyaçeslav Vladimiroviç, Kvitsiniya Nodik Yureviç.

 

Şaşikuara: Ubiriya Bejan Mikhailoviç, Çekheriya Ramin Arçiloviç.

 

Resmi olmayan ilk turun sonuçlarına göre meclise giren 5’i muhalefetten 18 milletvekili ise şöyle:

 

Sohum 6;  Agırba İrina Şotovna,

 

Gagra 11;  Kondakov Valeri Mikhailoviç,

 

Tsandrıpş 12;  Mayromyan Valeri Frantsoviç,

 

Gudauta 16;  Naçaç-oglı Vladimir Eminoviç,

 

Aatsı 17;  Tsugba Vyaçeslav Mikhailoviç,

 

Yeni Afon 18;  Smır Vitali Kazımoviç,

 

Baslata 21;  Kvarçiya Valeri Eremeyeviç,

 

Pşap 22;  Matosyan Sergey Vladimiroviç,

 

Maçara 23;  Vasilyev Viktor İvanoviç,

 

Dranda 24;  Haraziya Adgur Rafetoviç,

 

Çlou 26;  Adleyba Zaur Kibeyeviç,

 

Kutol 27;  Aşuba Nugzar Nuriyeviç,

 

Atara 28;  Kvitsiniya Temur Paatoviç,

 

Oçamçira 29;  Copua Beslan Tsiboviç,

 

Tkuartçal №30;  Arşba Daur Cumkoviç,

 

Tkuartçal №31;  Çengeliya Aleksandr İlyiç

 

Uakum №32;  Kvarçiya Omar İvanoviç,

 

Çuburkhinci №33;  Kereselidze Yuri Kirilloviç.

 

07.03.2007  Ajans Kafkas / Apsnıpress

 

 NATO, AB ve ABD sandığı tanımıyor
 

 

Berlin-Washington, NATO, AB ve ABD Abhazya'da 11 Şubat ve 4 Mart’ta yapılan ve uluslararası gözlemcilerin demokratik bulduğu yerel ve genel seçimlerin sonuçlarını tanımadı.

 

NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, ittifakın Abhazya'da yapılan seçimleri kabul etmediğini ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğünden yana olmaya devam ettiğini belirtti.

 

Scheffer, "Daha önce de Abhazya'da yapılan referandum ile ilgili düşüncemi söylemiştim ve şimdi de aynısını söylüyorum. NATO kararlı şekilde Gürcistan'ın toprak bütünlüğünden yana ve bundan dolayı da bu seçimleri kabul etmiyor" dedi. AB’nin açıklamasında ise, “AB Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne tam desteğini yineler. Abhazya’da yapılan sözde genel seçimlerin sonuçlarını tanımaz. Seçimlerin geçerliliğini ancak Gürcistan’daki mülteciler döner ve tam demokratik haklarını kullanırsa değerlendirmeye alır” denildi.

 

ABD Dışişleri Sözcüsü Sean McCormack da "11 Şubat ve 4 Mart’ta de facto Abhaz yetkililerinin organize ettiği seçimleri tanımıyoruz” açıklamasını yaptı. McCormack, “ABD Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemektedir. Gürcistan’ın Abhazya bölgesindeki sorunun Gürcistan’ın uluslararası tanınmış sınırları içinde barışçıl çözümüne bağlıdır” dedi. McCormack, Gürcü mültecilerin tamamının dönmesinin şart olduğunu vurgularken dönen Gürcülerin insan haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

 

06.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Tiflis’in Abhazya öfkesi

 

Sohum, Gürcistan, Abhazya’daki genel seçimler nedeniyle bozuk çalıyor. Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, gözlemcilerin demokratik bulduğu Abhazya’daki seçimlerin ‘yasadışı olduğunu’ iddia edip “Sonuçlarını tanımayacağız” dedi.

 

Abhazya’yı 2008’de tekrar geri alacakları vaadiyle 2004’te Amerikan destekli ‘güller’ darbesiyle iktidara gelen milliyetçi Gürcü lider, 1992-1993 savaşı sırasında Abhazya’yı terk eden Gürcü mülteciler geri dönmedikçe seçimlerin meşru olamayacağını savundu. Gori’deki askeri üssü ziyaret eden Saakaşvili, Gürcü mülteci sayısını da görülmemiş oranda şişirerek “Seçimlerin sonuçları hiç kimse tarafından tanınmayacak, çünkü 400-500 bin Gürcü, yabancıların desteği ile Abhazya’dan sürüldü” dedi.

 

Savaş öncesi son sayım olan 1989’daki sonuçlara göre, nüfusunun tamamı 525 bin kişiden ibaret Abhazya’da yaşayan Gürcü sayısı 239 bin idi. Bunlardan 20 bin kadarı hiç Abhazya’yı terk etmezken yaklaşık 60 bini de savaş sonrası geri dönmüştü.

 

Gürcü lider Abhazya’yı yeni nesille tehdit etti: “Gürcistan’da ayrılıkçılık planlarında ödün vermeyecek yeni bir nesil yetişiyor. Düşmanlarımız bizden ve evlerinden zorla çıkartılan bu insanlardan (Gürcü mültecilerden) unutmamızı ve bu durumu kabullenmemizi istiyorlar, fakat bu asla olmayacak."

 

Gürcistan Başbakanı Zurab Nogaydeli ise Abhazya’ya geniş özerklik temelinde bir plan üzerinde aracılar olmadan Sohum’u müzakere masasına oturmaya çağırdı.

 

Tiflis’ten beklenti yok

 

Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş ise zaten Gürcistan’dan sonuçları tanımasını kimsenin beklemediği karşılığını verdi. Bagapş, Gürcü nüfusun yaşadığı Gal Bölgesi'ni ziyareti sırasında da Tiflis’in bu bölgede halkı sandıktan uzak tutmak için yürüttüğü saldırı ve kışkırtıcı eylemleri hatırlatıp, “Gürcistan’ın halkı korkutmak için yaptığı her şeye rağmen insanlar oy kullanmaya gidiyor” diye konuştu. Abhazya Dışişleri Bakanı Sergey Şamba da, “Seçim Abhazya’da demokratik sistemin oturduğunu gösteriyor” dedi. Şamba, seçimlere ilginin halkın Abhazya’nın bağımsız duruşuna bağlılığını da bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

 

05.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Abhaz demokrasisine geçer not
 

 

Sohum, Abhazya’da dün yapılan genel seçimleri mercek altına alan uluslararası gözlemciler sandığa geçer not verdi.

 

Sohum’da yeni kurulan Uluslararası Basın Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenleyen gözlemciler seçimin uluslararası standartlara uygun geçtiğini not etti.

 

Gözlemciler, seçim bölgelerinin yüzde 20’sinden fazlasını ziyaret ettiklerini, seçimin sonuçlarına gölge düşürecek müdahale ve düzensizliğe rastlamadıklarını kaydetti. Gözlemcilere göre tüm sandıklar en geç sekizde açıldı, hiçbir bölgede herhangi bir sebebe bağlı olarak oy kullanılmaması gibi bir durum yaşanmadı, kendilerine seçmenlerden herhangi bir şikayet gelmedi. Tüm bunlardan hareketle gözlemciler seçimlerin demokratik kurallara, uluslararası standartlara ve Abhazya anayasasına uygun olarak gerçekleştiği sonucuna vardı.

 

Seçimleri Rusya, Belçika, Fransa, İtalya, Polonya, Ürdün, Almanya, Kuzey Kıbrıs, Ermenistan, Ukrayna, Moldova, Transdinyester, Güney Osetya gibi ülkelerden 80 uluslararası gözlemci izlemişti.

 

05.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Abhazya seçim sınavını atlattı

 

Sohum, Abhazya, Gürcü istihbaratı ve bazı gençlik gruplarının Gal Bölgesi'ndeki kışkırtıcı girişimlerine rağmen yeni bir demokrasi sınavını atlattı.

 

Abhaz halkı parlamento seçimleri için dün sandık başına gitti. 107 adayın yarıştığı seçimde 35 koltuklu meclisin 18 yeni üyesi belirlenirken 17 bölgede ikinci tura kalındı. Bir bölgede oyların yarıdan fazlasını alan milletvekili seçiliyor. İki hafta içinde yapılması belkelenen ikinci tura en çok oy alan ilk iki aday katılacak. Seçilen 18 milletvekili arasında muhalefetin desteklediği beş kişinin yanı sıra Parlamento Başkanı Nugzar Aşuba da yer alıyor.

 

İlk turunda kazanamayanlar arasında Parlamento Başkan Yardımcısı Konstantin Ozgan ve işadamı Beslan Butba da var. Seçimlerde sosyal-siyasal hareket Amtsakhara, Aytayra, Birleşik Abhazya’nın yarı sıra Sosyal-Demokrat, Halk ve Cumhuriyet partileri ile dokuz sosyal-siyasal hareketi birleştiren muhalefetteki Milli Birlik Forumu yarışmıştı.

 

Katılım yüzde 45

 

Kayıtlı 130 bin seçmen, 190 merkezde oy kullanırken seçimlerin sakin geçtiği tespit edildi. Abhazya Merkez Seçim Kurulu seçimlere bölge genelinde katılımın yüzde 45’in üzerinde olduğunu ve bu oranının seçimin geçerli sayılması için yeterli olduğunu açıkladı. Anayasaya göre seçimin geçerli olması için katılımın en az yüzde 25 olması gerekiyor.

 

Milliyetçi Gürcüler boş durmadı

 

Gürcülerin yoğun yaşadığı Gal Bölgesi'nde ise beş yerleşim biriminde oy verme merkezinde yangın çıkartıldı. Ancak bu tür provokasyonlara rağmen buralarda da katılımın yeterli düzeyde olduğu belirtildi. Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş, seçim günü Gal Bölgesi'ni bizzat ziyaret ederek Gürcü kökenli seçmenleri oy kullanmak için cesaretlendirmeye çalıştı.

 

Gürcü milliyetçiler ise, Pazar günü seçim sırasında sınırı geçip Gal bölgesinde eylem yapmak istedi. Ancak göstericiler bölgedeki Rus Barış Güçleri'ne tosladı. Barış Gücü Komutanı Sergey Çaban, 1500 kadar göstericinin sınırı geçmek için girişimde bulunduğunu, ancak buna izin vermediklerini kaydetti.

 

05.03.2007  Ajans Kafkas

 

 Sandığa beş kala gerilim

 

Sohum, Abhazya yarın 35 üyeli parlamentonun yeni üyelerinin belirleneceği genel seçimlere hazırlanırken Gürcistan’ın, Gal Bölgesi'nde Abhazya vatandaşı Gürcüleri sandıktan uzak  tutma çabaları gerilime yol açıyor.

 

Gürcüleri seçimi boykot etmeye çağıran ‘Gürcistan Yeni Nesil Hareketi’nin üyeleri dün izinsiz Abhazya’ya girmeye çalışırken çatışma yaşandı. Abhaz Güvenlik Güçleri, üç Gürcü’yü yakalayıp sorgulanmaları için başkent Sohum’a sevk etti.

 

Abhazya Devlet Güvenliği Teşkilatı’ndan verilen bilgilere göre, 1 Mart’ta saat 16.30 sıralarında sınır muhafızları Abhazya’ya gizlice sızmaya çalışan bir gruba ateş açtı. Düzenlenen operasyonla maskeli Zugdidi'li Levan Goçava, İver Korşiya ve Koba Rigvava  yakalandı. Tengiz Doçiya isimli dördüncü kişi ise Gürcistan tarafına kaçtı.

 

Üç kişi Sohum’da BM İnsan Hakları Ofisi yöneticisi Stefan Vladlen’in gözetiminde verdikleri ifadede, 600’er Lari karşılığında Gürcistan Yeni Nesil Hareketi liderleri Gelo Toloraya ve Gürcü Gizli Servisinin yönlendirmesiyle Gal’de seçimlerin boykot edilmesi için bildiri dağıtmayı ve ‘bölgedeki baskıları’ kameraya alıp televizyondan yayınlamayı planladıklarını anlattı.

 

Devlet Güvenliği Teşkilatı Başkanı Yura Aşuba, sınır ihlali suçu işleyen bu kişilerin sorgulanmalarının ardından mahkemeye sevk edileceklerini açıkladı. Aşuba, “Gürcü televizyon kuruluşlarının aşırı unsurlar ve gizli servisle işbirliği yaparak bu tür provokasyonlara alet olması ve dünya kamuoyunu yanlış bilgilendirme çabasına girmesi üzücü” dedi.

 

Tiflis: Gürcüleri bırakın

 

Gürcistan İçişleri Bakanlığı ise Abhaz Güvenlik Güçleri'nin açtığı ateşle bir sivilin yaralandığını belirterek, gözaltındaki Gürcülerin bırakılmasını istedi.

 

Çatışma bölgelerinden sorumlu Gürcü bakanlığı da, yaşanan olayların Gal’de BM’nin İnsan Hakları Ofisi'nin açılmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu iddia etti. Tiflis Yönetimi ayrıca seçim sonuçlarını tanımayacağını bir kez daha yineledi. Gürcistan Parlamento Başkanı Nino Burcanadze, Gürcü birliklerin Abhazya’yı işgaliyle başlayan 1992-1993’teki savaşta Abhazya’yı terk eden Gürcü mülteciler geri dönünceye dek bu ülkede yapılan hiçbir seçimin sonucunu tanımayacaklarını söyledi.

 

Burcanadze, Gal Bölgesinde yaşayan Gürcülerin sandık başına giderek oy kullanmasına kendilerinin karar vereceğini söylese de Gürcü istihbarat birimleri ve milliyetçi gençlik örgütleri bölge insanlarını oy kullanmaktan men etmeye çalıştıkları biliniyor. Gal Bölgesi'nde Sohum Yönetimiyle birlikte çalışan iki yetkili kaçırılarak seçmenlere gözdağı verilmişti.

 

Ajans Kafkas 03.03.2007

 

 Abhazya'da seçim hırsı

 

Sohum, İnal Haşıg, Tüm taraflar Gürcistan'dan bağımsızlık istiyor ama, farkları iç politikada. Abhazya'da parlamento seçimleri yapılmadan önceki son haftada muhalefetin Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş'tan özür dilemesini talep etmesi ile gerginlik arttı.

 

26 Şubat'ta 4 Mart seçimlerinin 19 muhalif adayı yaptıkları bir basın toplantısında Bagapş'ı seçim sürecine müdahale etmekle ve muhalif adayları kötülemeye çalışmakla suçladı. Muhalif adaylar, bundan bir gün önce Bagapş'ın televizyonda kendisine sorulan soruları cevaplarken muhalif adayları eleştirmesine cevap veriyorlardı. Abhazya'nın parlamento seçimleri uluslararası kamuoyu tarafından tanınmıyor ve bu Abhazya'yı bağımsızlığını ilan ettiği Gürcistan'ın bir parçası yapıyor. Seçimdeki tüm taraflar Abhazya'nın bağımsızlığı konusunda aynı fikirdeler. Bununla birlikte iç politika konusunda önemli farklar var.

 

Bagapş, iki saatlik televizyon konuşmasının sadece 5 dakikasında parlamento seçimleri konusunda konuştu, ancak söyledikleri kızgın bir tartışmayı tetikledi.

 

Bagapş, önde gelen muhalif politikacıları ve eski Savunma Bakanı Vladimir Arşba'yı 7 numaralı seçim bölgesinden aday olmamaya ve başka bir bölge seçmeye ikna etmeye çalıştığını itiraf etti. Bagapş bu hareketini bölgenin her zaman Rus olarak görüldüğünü yada başka bir değişle etnik bir Rus için rezerv edildiğini söyleyerek haklı gösterdi.

 

Ulusal temsil Abhazya'da oldukça hassas bir konu. Ülkede bazı etnik grupların lehine ayrım yapan bir yasa yok. Ancak 1993'de Gürcistan ile savaşın bitmesinden sonra yönetici elit arasında yasal olmayan bir anlaşma oluştu. Buna göre parlamento seçimlerine katılan bazı seçim bölgeleri Ruslar, Ermeniler ve Gürcüler için ayrıldı ve Abhazların bu seçim bölgelerinden aday olmaları desteklenmiyor.

 

Bagapş, "Sadece devlet çıkarları yüzünden böyle bir talepte bulundum. Parlamentomuzun ulusal azınlıklardan temsilciler bulundurmaması olamaz, bu gelecekte büyük sorunlara yol açar. Arşba çekilmek istemiyor ve şimdi her türlü açıklama yaparak toplumu kışkırtmak istiyor. Polis, Arşba'nın en yakın yardımcılarından birini elinde bir silahla koşuşturup seçmenleri tehdit ederken göz altına aldı. Ama düzensizlik yaratmalarına izin vermeyeceğim" dedi. Bagapş muhalif adaylardan birini yalancılık, diğerini de vergilerini ödememekle suçlayarak bazı muhalif adaylarıda eleştirdi.

 

Bu Bagapş tarafından yapılan sıra dışı ve oldukça yüksek seste bir açıklamaydı. Bagapş'ın 2004'de Raul Hacımba ile mücadele ettiği seçimlerde devlet başkanı olduktan ve Hacımba da anlaşma üzerinde Bagapş'ın yardımcılığına getirildiğinden beri kendini zaptetme ve anlaşma konularında büyük ünü var. Bagapş oldukça acı veren seçimlerden sonra görevi devralırken seçimlerin açtığı yaraları iyileştirme girişimi olarak, "Yeni bir sayfa açmalıyız" demişti.

 

Abhaz toplumu seçimler sırasında Bagapş yanlıları ve Hacımba yanlıları olmak üzere ikiye bölünmüştü. Muhalif taraf olan Hacımba yanlıları Moskova'dan daha çok destek görüyordu ve eski Abhaz lider Vladislav Ardzınba ile daha yakındı. Onlar muhalifleri tarafından Abhazya'nın etnik azınlıklarına yeterli destek vermemekle suçlanmışlardı. Şu ana kadar taraftarları sürekli çatışan iki adama hep yatıştırıcı davrandı. Hacımba parlamento seçimleri konusunda sessizliğini korudu. Bagapş'ın eski muhalifine karşı gösterdiği toleranslı tutumu ise birçok Abhaz'ın şaka yaparken Bagapş'a 'baş Hacımba taraftarı' demesine yol açtı.

 

Bununla birlikte Bagapş'ın sessizliği sona ermiş gibi görünüyor ve eski anlaşmazlık yeniden gün yüzüne çıktı. Kızgın muhalif adaylar, Bagapş'ın söylediklerini izah etmek için Başsavcı Safarbey Mikanba'ya başvurdu ve Bagapş'tan 'aşağıladığı adaylardan ve Abhazya halkından' özür dilemesini talep etti. Vladimir Arşba, "Başa geçen yeni yönetimin yeni bir sayfa açacağını ve eski yönetimin hatalarını tekrarlamayacağına inanıyorum. Ama düşüncelerindeki uyuşukluk ve esneklik yoksunluğu yeni kişilerinde aynı yöne ilerlediğini göstermektedir" dedi. Seçim gününden birkaç gün öncesinde hem hükümet yanlısı hem de muhalif partiler 35 koltuklu parlamento için yaptıkları mücadeledeki belagatın seviyesini arttırıyor.

 

İki tarafta başarı şanslarını arttırmaya çalışırken ve oy paylarını bölecek adayların çekilmelerini desteklerken aday sayıları giderek düşüyor.

 

Muhalefet parlamentoyu devlet başkanına meydan okuyacağı bir arena olarak kullanmayı umuyor. Yurttaşlık Girişimi ve Geleceğin İnsanı organizasyonunun başkanı Tamaz Ketsba, "Eğer muhalefet parlamentonun kontrolünü eline alırsa bazı bağımsız vekillerin desteğini, yetkinin parlamento lehine olacak şekilde yönetim organları arasında yeniden paylaştırılması için anayasal reform yapılması konusunu gündeme getirmek için kullanmaları oldukça muhtemel" dedi.

 

Abhazya'da şu an hükümetin devlet başkanı modeli mevcut. Devlet başkanı, parlamentonun onayına ihtiyaç duymadan hükümeti atayabiliyor. Seçim ayrıca muhalif taraf içinde önemli, çünkü, seçimde muhtemelen muhalefetin yeni liderinin kim olacağı belli olacak. Hacımba sessiz kaldı ve bir parçası olduğu yönetimi de eleştiremez. Bu yüzden, sonraki devlet başkanlığı seçimlerinde Bagapş'ın baş rakibinin seçimlerden sonraki parlamentoda bulunan muhalif vekillerden biri olması bekleniyor.

 

Ajans Kafkas 02.03.2007